Villa Fridheim

VILLA FRIDHEIM ble oppført i 1890-92 som landsted for trelasthandler Svend Haug fra Drammen. Hans kone Thea Haug bosatte seg i villaen med en datter og et tjenerskap på fem, før husets historie fortsetter: Pensjonat, okkupert av tyske offiserer under krigen, pressesenter under OL i 1952 og et forfall som truet eksistensen av den staslige villaen. I stedet for å bli et offer for en brannøvelse, mobiliserte krefter i bygda og fuglen Phønix sto opp fra asken til den praktvillaen du kan oppleve i dag.
Bygningen er fredet og er et av Norges største og best bevarte trebygninger. Huset er bygget i sagastil og er et eksempel på norsk "sveitserstil" fra århundreskiftet. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjonen fra 1700- og tidlig 1800-tall.

Villaen er tegnet av arkitekt Herman Major Backer, som også tegnet gamle Skaugum (som brant), Johanneskirken i Bergen og Norsk Vitenskapsakademi i Oslo.

Vil tilbyr: Bedriftsarrangementer, omvisning for skoleklasser, kunstutstillinger, faste utstillinger, eventyrstunder for barn, bruktbutikk, kafe og flotte selskapslokaler.

Besøk vår hjemmeside for nærmere informasjon om åpningstider, priser og arrangementer. Følg Villa Fridheim på Facebook: https://www.facebook.com/villafridheim/

Kontaktinformasjon

Villa Fridheim
Bjørøya, 3536 Noresund, Norge
(+47) 32 14 94 06
Villa Fridheim
964 744 181