Riktig bruk av tetningslister

Varevindu empire

Tetningslister er en enkel og effektiv løsning for å eliminere trekk fra dører/vinduer og samtidig redusere energikostnader. Riktig monterte lister kan i tillegg redusere støy og mimimere risiko for fuktskader

Typiske feil relatert til montering av tetningslister:

 • Falsen er ikke ren eller ujevn
 • Feil plassering av tetningslister
 • Feil tetningslist (finnes mange varianter)
 • Feil eller unøyaktig skjøting i hjørner e.l


Hvis resultatet skal bli bra må du finne riktig type og riktig tykkelse.Tetningslistene  skal klemme litt sammen når døren eller vinduet lukkes. Derfor er det viktig at listen er av riktig type og tykkelse, og at de monteres riktig.

 

Rens underlaget
Falsen hvor tetningslisten skal festes på må være helt ren for at listen skal tette optimalt og limet få godt feste. Puss eller skrap (bruk gjerne et gammelt hogghjern) bort ujevnheter fra gamle rester etter lister e.l.Om nødvendig grunnes og males falsen. Er falsen malt bør denne slipes noe for god vedheft.
 

Monter tetningslisten riktig (følg produsentens anvisning)

Tetningsliste Bildet over: Tetningslister monteres gjerne annerledes på hengselsiden (Illustrasjon: Øyvind Lie)

Tetningslisten må ofte monteres annerledes på hengselssiden for å unngå at listen blir ødelagt eller faller av når du lukker døra. (Se illustrasjon). For eldre dobbeltvinduer monteres tetningslisten relatert til innervinduet. Det er som regel ikke nødvendig å montere relatert til yttervinduet. Dette har sammenheng med at gamle dobbeltvinduer må ha litt trekk fra yttervinduet for å unngå kondensering (som igjen kan medføre fuktskader).

Tetningslister doerBildet over: Flere typer tetningslister er elastiske, ikke strekk tetningslisten når denne monteres (Foto: Øyvind Lie)

 


 

 

Kjøp riktig type tetningslist
Det finnes en rekke varianter av tetningslister, både i utforming og i materiale.Profilene er har gjerne navn etter hvilken bokstav de likner på f.eks : K,P,D,O, W og V-profil. Mykheten er gitt ut i fra hvilket materiale de er laget i, slik som gummi, skumplast og silikon.Alle disse variantene har forskjellig bruksområde, så her er det viktig å studere pakken i butikken .Rådfør deg gjerne med personale før du kjøper listene. Tetningslister finnes dessuten i ulike kvaliteter målrettet for tetting av små og større sprekker. Derfor må du på forhånd ha gjort et størrelsesmessig anslag på hvor stor sprekken er før du kjøper.

Riktig skjøting er viktig Skjøt av tetningslister er et svakt punkt. En liten glippe kan gi trekk.Vanligvis skal disse skråskjæres i 45 grader med f.eks en tapetkniv.Stift gjerne på begge sider av skjøten.Det finnes unntak, slik som O-lister, som skal ikke skråskjæres.Derfor er det viktig å lese monteringsanvisningen.

TIPS!

 • Bruk aceton eller rensebensin  når du skal vaske av gamle limrester.
 • En bra metode for å finne riktig tykkelse på sprekken er å klemme inn en liten bit plastelina/modelleire, og så måle tykkelsen på den sammenpressede leiren.
   
 • En enkel metode for å  lokalisere trekk fra dør/vindu er å studere flammen fra fyrstikk el. stearinlys
 • Mal ikke på tetningslister. Dette kan medføre ujevnheter som igjen medfører trekk samt at listene mister elastiske egenskaper og malingen kan sprekke opp.
 • Kombiner gjerne med en stift i hver ende når du fester selvklebende tetningslister. For ikke selvklebende lister bør disse stiftes for hver 7. cm eller festes med f.eks silikonlim.

LinsnøreLindrev

Bildet over: Bruk gjerne linsnøre til tetning av gamle vinduer og lindrev mellom karmer rundt vinduer og dører (fås kjøpt i nettbutikken)

Bomulle melleom varevindu og yttervinduBildet over: Før var det vanlig å bruke vatt mellom varevindu og yttervindu. Den absorberer fukt og bidrar til å redusere eventuel kondens på vinduene - Foto: Gamletrehus.no

NB! Unngå kondens - for å unngå kondens må innerste vindu være helt tett. Vær derfor nøye med monteringen av tetningslist på innerste vindu. Ytterste vindu bør ha litt luftsirkulasjon.


 

 

Relaterte emner hos Gamletrehus.no