RESTAURERING AV GAMLE VINDUER

Skrevet av: Roger Falldalen - Gamletrehus.no. Oppdatert mars 2021

Vindusrestaurering gamle vinduer


De fleste bilder i denne artikkelen er tatt fra våre populære kurs i vindusrestaurering. Kursene er tilrettelagt for nybegynnere og viderekommende og avholdes i Villa Bergfall sentralt på Hamar vår og høst.

Du kan lese mer om kurs i vindusrestaurering og øvrige kurs her.


I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan restaurere gamle vinduer. Du trenger ikke å være veldig snekkerkyndig for å utføre mye av jobben selv og få fine resultater. Litt veiledning kan være fint for å komme i gang.


GENERELT OM GAMLE VINDUER
I gamle trehus regner man ofte vinduene blant de viktigste bygningsdeler å tilbakeføre til sin opprinnelige stand. Vinduene forteller om alder og stil på huset, og endres vinduene, endres uttrykket på huset dramatisk. Erstattes gamle vinduer med nylagde kopier, er det ikke sikkert at investeringen svarer seg i forhold til å restaurere originalvinduene.

Tar du vare på gamle vinduer, bevarer du ikke bare gammelt håndverk og ivaretar husets uttrykk, du kan også spare mye penger hvis du reparerer de gamle vinduene selv.


Selv om vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5–10 % boligens ytterflater, kan vinduer stå for over 40 % av varmetapet.

Nedslitt vindu harasjøen 1900

Bildet over: Denne bygningen fra sekelskiftet 1900 har vært forlatt i mange år. Glasset er borte og vinduene er temmelig nedslitt. Allikevel er trevirket fortsatt i god stand. Etter restaurering med isetting av gammelt glass og maling med linoljemaling kan det bli et nydelig resultat. Foto: Gamletrehus.no

 

Gamle vindusrammer inneholder som regel førsteklasses trevirke - virket i dagens vinduer holder sjelden samme kvalitet. Kvalitet, estetikk og husets bygningshistore er også vektige grunner til at mange velger å restaurere gamle vinduer. Restaurert på riktig måte, gir gamle vinduer med varevindu eller koblet vindu tilnærmet like god varmeisolering som nyproduserte vinduer.Ytterligere forbedringer for varme og lydisolering oppnås ved å benytte laminatglass eller isolerglass i varevinduene.

Eldre vinduer ser ofte svært medtatte ut men pga trevirkets gode kvalitet vil disse i de aller fleste tilfeller være i utmerket funksjonell stand.

Et restaurert gammelt vindu vil, med riktig vedlikehold, vare mye lenger enn dagens moderne vinduer, som har en vanlig levetid på mellom 20 - 30 år


UTSTYR DU TRENGER:

Obligatorisk..:

 • Tvinger (til å feste vinduene til arbeidsbordet med)
 • Huggjern (til å fjerne gammelt kitt).
 • Håndskrape m/ekstrablader, eventuelt en skrape hvor bladet kan slipes.
 • Kvistlakk (til falsen i vindusrammen)
 • Kobberstifter og stifthammer/liten hammer
 • Linoljekitt
 • Kittkniv
 • Rustbeskyttelse til hjørnejern og hengsler.
 • Vindusmaling - helst linoljemaling.

Eventuelt..:

 • Glasskjærer
 • Glasskrape m/reserveblad, evt. maskeringstape - til å lage rette malingskanter og fjerne støv, kittrester på glasset
 • Malingsfjerner til hjørnejern/hasper/kroker etc.
 • Krittpulver (til å blande i kittet/rense glassene).
 • Skruer til hjørnejern

Benevnelser eldre vinduBildet over: Benevnelser på de ulike delene på et gammelt vindu. Foto: Gamletrehus.no

Nederste del på rammen blir mest eksponert for nedbør og er følgelig den mest skadeutsatte delen. Skader skyldes ofte at kondensvann over lengre tid har trengt inn mellom glass og kitt.

Hvis du stikker en kniv eller syl i rammen, og møter hardt tre ca 2 -3 mm under overflaten, er treverket i rammen i orden. Det er ikke alltid nødvendig å fjerne alt kitt ofte holder det med å kitte opp igjen nederste del av vindusrammen.

Vindusretaurering trevirketBildet over: Nedre ramme er mest utsatt for nedbør, her har all gammel kitt forsvunnet. Malingen er flaket av mange steder, årsaken er bruk av moderne maling som ikke trekker inn i trevirke av høy kvalitet og sprekker opp over tid. Trevirket er friskt og vinduet kan bli flott etter restaurering. Foto: Gamletrehus.no


FJERNE GLASS - KLARGJØRE VINDUSRAMME
Merk glassene med tusj, for eksempel "1H" øverst i høyre hjørne, "2H" øverst i hjørnet på neste osv. Lag deg et system, og tegn det gjerne opp på et ark hvis du har mange smårutete vinduer pr fag.

Det kan være små ulikheter i størrelsen på både glassene som gjør det vanskelig å få glasset til å passe andre steder enn der det opprinnelig satt - det er derfor viktig å være nøye med oppmerkingen av glassene

Tips! I stedet for merking med tusj på glasset kan maskeringstape feste på glasset og merkes med tusj el. blyant.

Bruk huggjern eller infrarød varme for å fjerne gammelt vinduskitt som vist på bildene under.

Lillskrapen malingsjernerBildet over: Gammelt inntørket kitt er ofte så løst at det kan vippes av med et huggjern, kitt som sitter mer fast er litt mer tidkrevende. På bildet er det benyttet "lillskrapen" som også kan benyttes til å skrape fals/maling. Foto: Gamletrehus.no

Speedheater kittlampe malingsfjernerBildet over: En rask metode for å fjerne kitt og maling på en enkelt og skånsomt måte, er bruk av infrarød malingsfjerner - her type Speedheater Standard - oppvarmingen bidrar også til å tørke trevirket og drepe evt. soppforekomst. På sprossevinduer kan man gjerne bruke en varmeskyddsmatte, denne legges på andre siden av sprossen som vist på bildet - da er man helt sikker på at glasset ikke sprekker. Foto: Gamletrehus.no

NB! Bruk av varmluftspistol er ikke å anbefale da den sterke varmen (vanlig mellom 300 og 1000 grader) kan skade både vindusglass, trevirke og er svært brannfarlig - du må i så fall forsiktig fjerne øverste kitt og malingslag og bruke skrape på resten. Bruk av varmluftspistol med for høy varmeeksponering kan også medføre at fibrene i treet trekker seg sammen, overflaten blir meget hard med det resultat at maling ikke får feste. Dette gjelder spesielt moderne maling.

Fjerne glass gammelt vinduBildet over: Dette glasset har en skade i hjørnet og må byttes. Dette gamle glasset tas vare på til bruk på evt. et annet vindu med mindre glass. Foto: Gamletrehus.no

Skrape falsen fjerne kittBildet over: Her skrapes falsen - det er viktig at stålet på skrapen er skarpt, det forenkler jobben betraktelig.
Foto: Gamletrehus.no

Når glasset er tatt ut, rengjøres falsen og rammen med skrape. Det er ikke nødvendig å fjerne annet enn løs maling på rammen. Hvis det ligger tykt med maling spesielt på sidene/hengslene, bør det fjernes - slik at vinduet glir godt igjen og nytt malingsstrøk trekker godt inn i underlaget.

En god skarp skrape med utskiftbart og/eller slipbart blad, er best å bruke for et optimalt resultat og det er tidsbesparende med godt verktøy. På bildet over er det benyttet Speedheater panelskrape som er en trekantskrape som har skjær som dekker hele falsen og gjør rensing av denne enkelt.


SPUNSING
Av og til kan det være nødvendig å bytte en del av rammen. Er du en nevenyttig kan du kopiere og erstatte den ødelagte delen selv. Skal en hel lengde på vindusrammen byttes, tas det defekte stykket ut ved at hjørnejernene fjernes og vindusrammens treplugger (på hjørnet) trekkes eller borres ut. Det kan ofte være smart å "jakte" litt etter den ødelagte vindusdelen.

Ta med den defekte delen til glassmestere og/eller gjenbruksstasjoner som ofte har gamle og/eller defekte bygningsdeler liggende. Ved å høvle eller evt. pusse til stykket og evt. sage til sliss/tapp i hjørnene hvis dette er nødvendig, er det forholdsvis enkelt å bytte et større eller mindre stykke av rammen. Med gjenbruk fra et gammelt vindu vil du ofte få førsteklasses trevirke. Hvis du benytter en handoverfres kan f.eks et nytt treemne benyttes og fals og evt. profiler freses.

Du kan også be snekkerverksted/snekker om et tilbud på reparasjon av den ødelagte delen.

Spunsing vindusrammeBildet over: Eksempel på et kopiert stykke på et parti av vindusrammen. Foto: Gamletrehus.no

Spunsing gamle vinduer japansagBildet over: Dårlig trevirke fjernes med å lage spor med fintannet sag, her er en japansag i bruk, et utmerket verktøy for oppgaven - stykket stemmes ut med huggjern til frisk ved. Foto: Gamletrehus.no

Spunsing gamle vinduerBildet over: Her limes stykket til rammen. Foto: Gamletrehus.no

Spunsing gamle vinduerBildet over: Det nye stykker høvles med en liten høvel etter at limet har tørket. Foto: Gamletrehus.no

Spunsing gamelt vindu Bildet over: Stykket er på plass og spikkede pinner i furu er limt ned i skruehullene til hjørnejernet, de ble, etter at limet hadde tørket, kappet jevnt med rammen med stemjern. Det kan også benyttes fyrstikker eller treplugger i rett størrelse. Foto: Gamletrehus.no

Kurs vindusrestaurering marsBildet over: Siste skraping og puss av rammen - fast maling som på denne rammen, kan godt sitte på, men det er viktig at malingslagene ikke er for tykke. Dette fordi ny maling kunne trekke godt inn i trevirket og ikke legge seg oppå gamle malingslag og danne en hinne som ikke slipper ut igjen fuktighet. Foto: Gamletrehus.no

Det er selvsagt fullt mulig å istandsette vinduet i "strøken" stand, men husk at et gammelt vindu ikke trenger å se ut som det er nytt.

Tips! Endrer du historiske farger eller fjerner all maling kan det brukes maskeringstape på et lite område på (kort-/langside), for å synliggjøre opprinnelige farger på rammene for ettertiden.


RENSING AV HJØRNEJERN, HENGSLER, HASPER M.M:

HJØRNEJERN
Skruer på hjørnejern kan være ødelagte som følge av f.eks. rust - bruk i så fall et løst baufilblad til å kappe skruene på undersiden av hjørnejernet og skru ut resten med en tang. Hvis hjørnejernet er løst kan dette ofte løsnes med en trekile eller ved å vippe forsiktig med et hoggjern, til hjørnejernet løsner. Restene av skruen kan ofte skrues ut med en tang eller "nappes ut".

Hjørnejern hengsler 1900Bildet over: Hjørnejern og hengsler fra sekelskiftet 1900 er godt rustne på dette vinduet. Dette er overflaterust og ikke gjennomgående, så de kan fint reddes. Imidlertid må skruene byttes. På dette vinduene kan hjørnejernene være litt vanskelig å få av. En god metode er å kappe skruene under hjørnejernet forsiktig med et baufilblad, deretter skrus resten ut med en tang, eller nappes ut hvis det er mulig. Foto: Gamletrehus.no

Hjørnejern merking trioBildet over: "Trio" varemerket dukket opp på dette hjørnejernet - Trio ble dannet i 1903 men startet ikke merking av beslag før i 1908. Beslag de første årene etter de ble grunnlagt var umerket. Foto: Gamletrehus.no

Pussing av hjørnejern vinduer

Kurs vindusrestaurering marsBildene over: Her har vi montert en drill med stålbørste i høvelbenken - dette er en enkel og effektiv måte og pusse hjørnejern og hengsler. Foto: Gamletrehus.no


BEHANDLING UBEHANDLEDE JERNBESLAG I LINOLJEBAD:

Rensing av ulike beslag kan gjøres på flere måter. Disse kan skrapes, pusses eller påføres malingsfjerner.

En god metode for å bevare beslaget er linoljebrenning som beskytter jernet optimalt for videre overflatebehandling. Ofte kan jernbeslag tilsynelatende se rustne og ubrukelige ut - men i de fleste tilfeller vil de, etter en "omgang" med linoljebrenning, bli i utmerket stand.

FREMGANGSMÅTE - se egen artikkel


MONTERING AV HJØRNEJERN:
De mest benyttede metoder er enten å skru hjørnejernene i en pute med linoljekitt eller direkte mot trerammen. Begge metoder har tidligere blitt brukt og det er delte meninger om hva som er beste metode.

Spunsing gamle vinduerBildet over: Her skrus hjørnejernet på nedre vindusramme i en "kittpute", deretter må overflødig kitt inntil hjørnejernet fjernes. Foto: Gamletrehus.no


RUSTBESKYTTELSE
Gamle utvendig ubehandlede beslag vil ruste, og det anbefales å bruke en form for rustbeskyttelse for å forlenge vedlikeholdsintervallene. Det er særlig viktig med rustbehandling i kyststrøk, p.g.a saltinnholdig havluft kommer rust raskere enn i innlandet. Et moderne produkt som fungerer bra sammen med linoljemaling er til eksempel Zinga, som er et galvaniseringsprodukt..

Tradisjonelle metoder er bruk av pigmentet jernmønje eller grafitt blandet med kokt linolje. Bland enten jernmønje eller grafittpulver med kokt linolje i forhold 1:1. Rør godt, og la det gjerne stå i en boks med tett lokk over natten. Rør godt igjen, og stryk blandingen på beslagene med en pensel, et tynt strøk holder. Dette er billige, velprøvde og effektive midler. Ulempen er lengre tørketid enn mange moderne produkter, beregn et døgns tørking i romtemperatur.

Kopier av eldre typer beslag kan ofte skaffes med ulik overflatebehandling. Vi fører en rekke produkter i nettbutikken - ubehandlet, forsinket og varmgalvanisert.

Beskyttelse av hjørnejern hengsler gamle vinduerBildet over: Her er dette hjørnejernet i sveitserstil festet direkte på rammen (uten kittpute) som her påføres Zinga en malingstype som galvaniserer jernet og som kan benyttes i kystnære strøk. Den går fint sammen med overflatebehandling med linoljemaling. (Foto: Gamletrehus.no)


GLASSKJÆRING OG BEHANDLING AV FALSEN
Gamle vinduer har ofte munnblåst glass, der du finner et karakteristisk "spill" i overflaten. Gamle glass gir vinduet et riktig historisk uttrykk - moderne vinduer er statisk og "livløst" i uttrykket i sammenligning.

Hvis du ikke har glass selv, kan du  få kjøpt dette hos en del glassmestere. Ikke alle har gammelt glass, så det kan være smart å undersøke litt rundt. Oppsøk f.eks. gjenbruksstasjoner som ofte har liggende defekte rammer med noen hele gamle glass.

Har du ikke har skåret glass før, kan det være fornuftig å snakke med glassmester, både for å spørre om du kan få noen defekte glass til å øve på, og om mesteren kan gi deg en kort innføring i metoden. Det er ikke vanskelig å skjære glass, øvelse gjør mester!

Dette er en vanlig måte å gå frem på, når du skal skjære glass:

 • Legg glasset på ett plant underlag gjerne med f.eks aviser, tynt pledd eller filt under
 • Mål til glassruten med til sammen ca 5 mm klaring på kort og langside. Mål nøyaktig - det er vanskelig å fjerne ekstra biter senere. En tusjpenn med tynn spiss kan benyttes til å merke glasset.
 • Bruk glasskjæreren langs en rett list gjerne pålimt filtbiter e.l slik at denne ikke sklir på glasset. Skjær glasset med et jevnt trykk og i ett drag (viktig) fra kant til kant på glasset - en hvislende/knasende lyd høres.
 • Bank lett med håndtaket på glasskjæreren langs undersiden av den rissede linjen
 • Glasset knekkes med et fast og jevnt trykk over en kant, noen få mm utenfor kanten. 

Tips!  Rens vindusglasset skikkelig før skjæring, bruk evt glasskrape for å fjerne rester av maling og linoljekitt. På denne måten får glasskjæreren bedre tak og skjæret på denne holder lenger.

Sørg hele tiden for å benytte et skarpt blad på glasskjæreren. Hvis du oppbevarer glasskjæreren i en boks med noen filler eller "tvist" - dynket med parafin eller olje - så holder den lenger.

De beste glasskjærere har en tank for oljepåfylling - egen olje for glasskjæring eller symaskinolje kan benyttes. Hvis du må brekke av små biter brukes haken i glasskjæreren hvis denne har det, evt. kan en plasttang med flat "kjeft" benyttes. Denne operasjonen er vanskelig og krever øvelse - det er fort gjort at glasset slår sprekker.

Måling av glass glasskjæringBildet over: Her er linjen for skjæring av glasset avmerket med tusjpenn - det kan også være en fordel å nummerere glassene slik at du vet hvilket felt dette skal settes inn i. Foto: Gamletrehus.no

Kurs vindusrestaurering mars glasskjærerBildet over: Skjær glasset i et jevnt drag med glasskjæreren (ikke stopp opp underveis). Det er viktig at glasset ligger på et helt plant underlag, her er det benyttet filt pålimt en finerplate og en metall styreskinne. Glasskjæreren som benyttes her er i messing med påfyllbar tank. Foto: Gamletrehus.no.

I antikvarisk øyemed benyttes ofte skjellakk til å forsegle falsen i vindusrammen: Det er en god metode som også kan benyttes som kvistlakk. Moderne kvistlakk er i dag vannbasert og resultatet er av høyst varierende kvalitet.

Andre benytter fortynnet  linoljemaling, kokt linolje, rå linolje eller kinesisk treolje i falsen mens det er faglig uenighet om man i det hele tatt trenger å behandle falsen. Argumentet for å behandle falsen er at dette grunnbehandler falsen og følgelig forsinker uttørking av linoljekittet.

Skjellakk alternativ Laccifer laccaBildet over: Skjellakk av naturharts fra lusearten Laccifer lacca. Til kvistlakk og andre typer ferniss. Det er enkelt å lage kvistlakk selv ved å løse opp skjellakk i rødsprit eller teknisk sprit.

Skjellakk falsen Bildet over: Her påføres skjellakk i falsen som tørker raskt og gir optimalt grunnlag for kitt og innsetting av glass. Foto: Gamletrehus.no


KITTING OG INNSETTING AV GLASS

FREMGANGSMÅTE:

 • Linoljekittet knas og eltes i hånden til du får en jevn lang "pølse". Deretter trykkes kittet lett og jevnt i et tynt lag ned i falsen.
 • Glasset trykkes godt ned i kittet slik at dette fester godt rundt hele rammen. Alternativt kan en plansliper (uten sandpapir) benyttes for å viberere glasset ned i kittet. Dette for at glasset skal ligge stødig.
 • Kobberstifter knekkes lett (se eget bilde) og bankes forsiktig i rammen med stifthammer (flatt hode på hammeren) - jevnt med glasset. Det er vanlig med 2 - 4 stifter pr side av glassruten avhengig av glasstørrelsen, dette fremgår av tidligere stifting i rammen. Det er også mulig å få kjøpt egne stiftapparater (selges i nettbutikken) som skyter stifter rakt inn i rammen.
 • Deretter eltes linoljekitt til en litt stor "pølse" og legges langs kanten på vinduet. Med kittkniven dras ett jevnt drag fra hjørne til hjørne. Sørg for et fast trykk med pekefingeren på kittkniven.

Tips!  - er kittet for hardt når det skal jevnes med kittkniven kan bladet på denne varmes opp med en varmluftspistol. Er kittet "klissete" må det kjøles ned..

Øvelse gjør mester! Hvis du ikke har kittet vinduer før, vil du helt sikkert få det til med litt trening. Det kan være lurt å spørre en glassmester om en kort innføring i kitting.

Glasskjæring vindusrestaurering kobberstifterBildet over: Glasset er trykket ned i linoljekittet som er lagt i falsen - det er viktig at kittet omslutter glasset tett hele veien. Det benyttes kobberstifter til vindusglass som er en vanlig metode for å feste vindusglasset. Stiftene kommer i tråder, knekkes i 90 grader og bankes forsiktig inn. Det bør benyttes en stifthammer som har flatt hode for best kontroll på arbeidet. Stiftene bankes forsiktig inn ved siden av der de gamle stiftene har vært. Foto: Gamletrehus.no

Glasskjæring vindusrestaurering kobberstifter Bildet over:Vindussprosser er ofte så tynne at stiftene kan gå igjennom sprossen og flise opp treverket. Dette problemet løses ved å slå stiften forsiktig inn på den ene siden slik at denne sitter godt og klippe den i en passe lengde. Foto: Gamletrehus.no

Vindusrestaurering kitting linoljekittBildet over: Med et jevn trykk på kittkniven og fast drag legges linoljekittet i falsen. Det er ikke vanskelig å kitte glass, øvelse gjør mester!  Foto: Gamletrehus.no

Tips! - er kittet for hardt når det skal jevnes med kittkniven, kan bladet på denne varmes opp med en varmluftspistol. Oppbevar linoljekittet kaldt, ellers blir det fort klissete - det hjelper også å blande litt krittpulver i kittet hvis dette er klissete og klebrig. Krittpulver kan også med fordel brukes til å rense vinduet helt i slutten av restaureringsprosessen.

Skal en åpnet kittboks oppbevares over tid, kan det helles rå linolje på toppen for å hindre at kittet tørker ut, sett lokket godt på boksen - gjerne innpakket i luftett plast. Enkelte kittyper kan fryses (se produsentens anvisning).

Vindusrestaurering krittpulver vinduskittBildet over: her renses glasset for fett/kittrester med bruk av krittpulver. Dette absorberer fettet fra linoljekittet og gjør glasset skinnende blankt. Kritt kan også brukes til å gjøre konsistensen på ferdiglaget vinduskitt mindre klissete. Foto: Gamletrehus.no


MALING GAMLE VINDUER - LINOLJEMALING

Vi har tidligere omtalt rustbehandling av hjørnejern og beslag. Når dette er tørt, kan resten av vinduet males.

Linoljemaling bør alltid være førstevalget når gamle vinduer skal males. Denne malingen fungerer optimalt sammen med linoljekitt og har vært utprøvd i flere hundre år! I tillegg kan linoljekittet overmales etter noen dager når det brukes linoljemaling . Benyttes moderne vindusmaling må kittet tørke og ha en hinne før malearbeidet kan starte, dette kan ta lang tid.

Vi tar her utgangspunkt i bruk av WIBO linoljemaling som inneholder sinkhvitt (naturlig sopphemmende) og ikke skal spes ut med terpentiner eller andre løsemidler.

Er malingen fjernet, grunnes vinduet med linoljegrunning eller Jupex kinesisk treolje. Er det skrapt ned til bart treverk flekkvis, anbefales å flekkgrunne disse partiene.

Når grunningen er tørr, påføres et til to mellomstrøk. Dette er maling med høyt pigmentinnhold som gir et godt feste på grunningen og et godt utgangspunkt for finishen.

Avslutt med et toppstrøk. Dette inneholder mer olje, og gir en blank, hard overflate som tåler vær og vind. Oljeinnholdet gjør at toppstrøket ikke må males i flere strøk.


Med linoljemaling må man alltid tenke på at man skal bygge malingslagene fra magert til fett. Minst olje i grunningen, mest olje i toppstrøket. For fett grunnlag kan gi problemer med at malingen slipper treverket og blærer seg. Bruk tynne strøk med maling, og pass på at det ikke blir liggende overflødig maling i hjørner og overganger. Å gå over med en tørr fordriverpensel mens malingen er våt, er et godt tips for å unngå dette. Er malingen for tykk, kan det oppstå skinntørk, malingen får en skrukkete hinne på toppen, og en lomme med våt maling under.

Malingen skal dekke kittet og gå ca 2 mm inn på glassflaten. For å få en rett malingskant på glasset er det to vanlige metoder:

 • Maling med rund pensel eller sprossepensel. Med litt trening og stødig hånd kan det oppnås et godt resultat. NB! bruk riktig pensel, helst pensel med naturbust.
 • Avretting av kant med glasskrape. En raskere og enkelere metode er å male litt inn på glasset (mer enn 5 mm). Når malingen er tørr, rettskjæres kanten med en glasskrape - f. eks. lagt mot stålvinkel eller en lekt. På innsiden av vinduet legges glasskrapen enkelt inn mot rammen - en pen, rett kant skjæres til.

Male gamle vinduer linjolje

Male gamle vinduer linjoljeBildene  over: vinduet, karmer og vinduskasse var i temmlig dårlig forfatning men trevirket var friskt. Mens vinduene var tatt ut restaurerte vi samtidig karmer og vinduskasser. Foto: Gamletrehus.no

Maling gammelt vindu linoljemalingBildet over: her maler vi vinduene med linoljemaling - det benyttes pensel med naturbust for best resultat. Vinduene er hengt opp med øyeskruer hektet til kjetting i taket, slik at alle sider kan males i et moment. Foto: Gamletrehus.no

Oppheng av gamle vinduerBildet over: Her er vinduene midlertidig montert ved å bruke noen gamle hensler påmontert en stolpe - det gjør det enkelt å komme til for maling på alle sider. Foto: Gamletrehus.no

Oppheng av gamle vinduerBildet over: Her er vinduene montert på en vegg - prinsippet for montering av vinduer for maling på alle sider er det samme som forrige bilde. Foto: Gamletrehus.no

Malingskant vindusglass Bildet over: Det er enkelt å lage en rett kant på vindusglasset - du bruke en vanlig vindusskrape. På bildet er det benyttet Martor glasskrape som har et godt grep og gir god kontroll for å avrette en kant eller fjerne smuss på overflaten av et vindu. Foto: Gamletrehus.no

Maling linoljemaling ferdig vinduBildet over: Ferdig restaurerte vinduer malt med linoljemaling. Foto: Gamletrehus.no

Gammelt vindu Stockholm 1800Bildet over: Nydelig nyrestaurert 1800 talls vindu malt med hvit linoljemaling - veggene er malt med engelsk rød komposisjonsmaling. Foto: Gamletrehus.no


SE VÅRT STORE UTVALG AV PRODUKTER TIL VINDUSRESTAURERING