SKRAPING OG MALINGSFJERNING

Skrevet av Roger Falldalen og Marit Odden, Gamletrehus.no - oppdatert oktober 2022

Artikkelen handler om hvordan man fjerner gamle malingslag og viser hvilke metoder som er effektive og skånsomme. Den tar også opp hvor grundig bør man gå til verks før fasaden er klar for maling. Fokuset er her fasader og yttervegg og utfordringer som først og fremst oppstår der malingen er utsatt for vær og vind.

Skraping og malingsfjerning gamle hus


GODT FORARBEID ER AVGJØRENDE FOR GODT RESULTAT

Å skrape fasaden eller fjerne gammel maling er nok ingens favorittsyssel, men godt grunnarbeid er helt avgjørende for at ny maling som påføres sitter godt og får lengst mulig levetid. Hovedpoenget er at man må skape et fast underlag som gir god heft til den nye malingen. Det er også viktig å være bevisst på hva slags maling man bruker, og være oppmerksom på at ulike malingstyper kan reagere uheldig med hverandre.

Hvis man vet at fasaden tidligere er malt med oljemaling, enten det er linolje- eller alkydoljemaling, kan det være tilstrekkelig å ikke skrape mer enn det som er løst. Ujevnheter i overflaten er riktig på gamle hus og gir et historisk flott uttrykk - dette kalles ofte for  "veteranvegg". I antikvarisk sammenheng ses det som viktig at tidligere fargelag bevares under nye. Dette innebærer at man kan undersøke tidligere fargesetting og at husets farger gjennom tidene ligger bevart og kan dokumenteres.

Det kommer også et punkt der det blir så mange malingslag at man vet at treverket aldri vil få "puste", fukt på treverket vil ikke kunne tørke opp. Hvis tykke malingslag sprekker opp eller begynner å delvis slippe, slik at det kommer fukt inn på panelet, vil det kunne oppstå skader, selv om det alltid har vært brukt linoljemaling. Da må man vurdere å gjøre en grundigere jobb med å fjerne gamle malingslag for å forlenge panelets levetid.

Skrape gammelt panel
Bildet over: Her er det mye avflassing som kan skyldes ulike spenninger i malingslagene, kledningen er i høy kvalitet og det har opprinnelig blitt benyttet linoljemaling. Her behøves kun å skrape med bruk av en god tohåndsskrape med slipbare skjær, kun løs maling skrapes bort. Fasaden kan bli som ny etter en skikkelig dugnad med skraping og maling med linoljemaling - fra Romedal - Foto: Gamletrehus.no.

Veteranvegg
Bildet over til venstre: Dette panelet fra 1838 er et godt eksempel på en "veteranvegg" med tydelige høydeforskjeller i malingslagene. Her er det behov for meget forsiktig skraping da hardhent skraping kan dra med flis. Det er kun løse malingsflak  som skal fjernes - Foto: Gamletrehus.no Bildet over til høyre: Eksempel på gammel kledning med svært mange malingslag som tilsammen danner en tykk og tett film. Oppstår skader i malingen her, kan fuktskader oppstå under malingslagene og det kan være vanskelig å oppdage skadeomfanget før man begynner å pirke i kledningen - Foto: Gamletrehus.no

Hvis det har blitt brukt ulike malingstyper på treverket, kan jobben i forkant av ny maling bli større. Ulike malingstyper har ulike egenskaper og disse kan reagere mot hverandre og skape problemer. Alkydoljemaling fester dårligere på høvlet panel enn linoljemaling, og man ser i mange tilfeller at det etter som årene går begynner å slippe og flake av i stort omfang. Skraper man kun av det som er løst, vet man at det som er igjen vil fortsette å flake og gjøre vedlikeholdsintervallene kortere.

Malingstyper som inneholder akrylat eller lateks - såkalte plastmalinger - er mer utsatt for fukt- og råteskader jo tykkere fargesjiktene er. Malingen danner en tett film, og kommer det fukt inn, kommer den seg ikke ut igjen. Plasten i malingen gjør at den sveller og krymper mer med årstidene enn hardere oljemaling og spenningene kan rett og slett slite løs malingslagene under helt ned til bart treverk. Her må akrylatmalingen rett og slett fjernes - eller den må få slites ned under overvåkning til den er ordentlig erodert, tynn og har mistet all elastisitet og glans før man igjen kan male over med en annen malingstype, som linoljemaling.

problemer ulike malingstyper
Bildet over til venstre: på sørsiden på Villa Bergfall i Hamar har moderne alkydoljemaling stedvis avflaket i stort omfang, en kjent problemstilling på gammel, høvlet panel – trevirket er heldigvis friskt på det meste av  kledningen og det går greit å skrape bort løse flak/maling med rett utstyr - Foto: Villa Bergfall. Bildet over til høyre: Bruk av akrylatmaling på gammel, høvlet panel - oppå flere lag linolje- og alkydoljemaling. Plastmalingen har ført til overflatespenninger som har revet malingslagene av helt inn til bart treverk. Løsningen ville vært å fjerne malingen, så kunne panelet vart i hundre år til. I stedet ble det byttet panel til en langt dårligere kvalitet enn det gamle, en løsning vi ser at ofte velges - Foto: Gamletrehus.no
 


 ULIKE LØSNINGER FOR Å FJERNE GAMLE MALINGSLAG - FORDELER OG ULEMPER

 • Kjemikalivask/malingsfjerner kan gi gode resultater men er en kostbar løsning. Ønsker du på benytte denne metoden bør du konferere med en malermester fordi kjemikalieinnholdet i behandlingen kan påvirke vedheft når huset senere skal males. Kjemikaliene kan også være helseskadelige og medføre misfarging ved bruk på tre. Malingsfjerner er enklere å benytte på beslag/mindre bygningsdeler enn på hele fasader.
   
 • Sandblåsning er generelt ikke å anbefale på gamle hus fordi denne metoden kan medføre oppflisning og skader på panelet. Skal man benytte denne metoden bør det benyttes firma som har erfaring og kunnskaper for å håndtere malingsfjerning på trevirke. OBS! Det er å anbefale at ikke all maling fjernes med denne metoden: Det er tilstrekkelig med fjerning av de øverste lagene, slik at nye lag maling trekker inn i underlaget (dvs. ikke legger seg utenpå en tett malingsoverflate).

  Clean and coat malingsfjerning
  Bildene over: Her fjernes maling på treverk og skitt på teglsten med en blanding av vann og finknust glass. En rask og miljøvennlig metode som kan fungere svært bra men betinger kunnskaper og erfaring, spesielt med malingfjerning på treoverflater - Foto: Clean and coat AS
   
 • Elektrisk varmepistol  arbeider under høy temperatur (300 - 1000º ) er brannfarlig og kan gi sviskader. Benyttes denne metoden må det utvises stor forsiktighet da varmen også kan medføre at fibre og harpiks i trevirket trekker seg sammen og gjør at nye malingsstrøk ikke får feste.
   
 • Pussing av panel - for eksempel med plansliper - er tidkrevende og kan benyttes på mindre flater. Eksentersliper og båndsliper kan være brutal mot treverket og skape hakk og sår. Dessuten er det vanskelig å få helt jevnt slik at overflaten på kledningen blir  ujevn. Pussing med fint sandpapir på pussekloss gir best kontroll.
   
 • Høytrykkspyling av panel er direkte ødeleggende og er ingen god løsning for å fjerne avflaking eller avskalling av maling fra panel. Høytrykkspyling kan dessuten påføre fuktskader i veggkonstruksjoner ved at vann trenger inn bak panelet. Imidlertid kan kjemikaliebeholderen på høytrykkspyleren benyttes til soppvaskemiddel. Dette blandes i henhold til bruksanvisningen og dusjes på overflaten. Deretter kan overflaten vaskes med hageslange el. høytrykksspyler uten trykk.

TO ANBEFALTE METODER FOR MALINGSFJERNING

IR-LAMPE - INFRARØD VARME
IR-lamper er apparater som har en arbeidsttemperatur mellom 100 - 200 grader og en overflatetemperatur på ca 90 grader. Dette medfører minimal brannrisiko, gir ikke skadelige avgasser, dreper sopp (de fleste typer dør ved 80 grader) og tørker trevirket. Dett gir en optimal overflate for maling. IR-lamper blir også ofte benyttet til å mykne linoljekitt og fjerne maling på gamle vinduer.

IR-lamper av merket Speedheater kan, i tillegg til kittfjerning, fjerne maling og lakk  på overflater av tre, metall  og mur. Varmestrålningen gjør at malingen med letthet kan skrapes bort. IR-lampen fjerner effektivt fukt og tørker treverk ned til 6 % (det anbefales ideelt under 15 % fuktinnhold i treverk før maling, maksimalt 18 %).

 SE FILMER SOM VISER MALINGSFJERNING MED SPEEDHEATER


Bildene over: Her benyttes IR-lampe av merket Speedheater. Denne kan mykne opptil 20 lag maling på 20 sekunder (ca 1m2 pr. 3 min). Metoden baseres på infrarøde stråler, kan monteres på stativ eller holdes for hånd - Foto: Speedheater System

Malingsfjerning og bruk av Speedheater Cobra
Bildet over: På denne hjørnekassen sees tydelig oppsprekking og avflaking forårsaket av alkydoljemaling brukt oppå linoljemaling. Det har bygd seg opp for tykke lag og alkydoljemaling har problemer med å hefte på glatt, høvlet panel. Det ble derfor valgt å fjerne malingen da overmaling bare vil forsterke problemet. Det benyttes Speedheater Cobra, et mindre IR-apparat som passer utmerket til hjørnekasser, listverk og andre mindre bygningsdeler – Foto: Villa Bergfall

MANUELL SKRAPING
Manuell skraping er en rimelig og enkel metode for å fjerne maling. Metoden benyttes også ofte av fagfolk. Metoden er enklere enn mange tror - det går betydelig lettere med riktig verktøy. Skal du skrape fasaden på et gammelt hus må du benytte en god tohånds skrape (gir best kraft i skrapingen) med blad som kan slipes og/eller med utskiftsbare blad (engangsskraper er ikke egnet)

For best resultat bør du bruke en skrape med tilpasset skjær til underlaget, som profilskrape til buede profiler, skrape med rette skjær til jevne overflater og en profilskrape til mindre detaljer.  Du kan også skrape profiler ved å file til en bue eller lignende i en av kantene på skrapen tilpasset profilen som skal slipes. Det må da benyttes en skrape som kan slipes til riktige skjær på bladet.

Det går betydelig lettere med skarpt blad enn sløvt blad, sørg derfor å ha en skrape med utskiftbare blader og / eller muligheter til å slipe bladet. Skraping skal foregå i panelets vedretning for å unngå oppflisnining.

Sett med malingsskraper Speedheater
Bildet over: Skrapeverktøyet man bruker bør ha ulike skjær til ulike profiler og panelfaser - her vises tre typer kvalitetsskraper fra Speedheater - Foto: Gamletrehus.no

Speedheater skraper Fjellpanelskrape
Bildet over: Fjellpanelskrape, en type trekantskrape, har ulike skjær og benyttes på flate partier og i v-faser på panel samt på 90 og 45 graders kanter – Foto: Gamletrehus.no

Skraping større profiler profilskrape
Bildet over: Profilskrape har ulike skjær og benyttes til  de fleste større profiler på listverk og bygningsdetaljer – Foto: Gamletrehus.no


Bildet over: Bumerangskrape benyttes til mindre profiler samt til vindusrestaurering og møbelrestaurering – Foto: Gamletrehus.no


TILSTANDSVURDERING OG TILTAK

Det kan være vanskelig å avgjøre hva slags maling som er brukt på fasaden fra før eller hvor god tilstand panelet er i for en huseier uten tidligere erfaring på området. Her vil man kunne få svært ulike svar etter hvem man spør. Er formålet bevaring, tradisjonelle metoder og ivaretakelse av et gammelt hus - spør fagfolk som har erfaring på dette feltet. Mange moderne håndverkerfirmaer har lav kompetanse på tradisjonelle malingstyper og materialkvalitet. Gammelt, høvlet og tettvokst panel i høy kvalitet byttes i stort omfang ut og erstattes med hurtigvokst, uhøvlet panel der en skrapejobb ville vært nok til å gi det gamle panelet mange tiårs videre levetid.

I en tid der vi må ta inn over oss at det er mer bærekraftig å gjenbruke enn å produsere nytt, er det ekstra viktig å vurdere grundig om det er nødvendig å skifte ut gammel panel, eller om man bare må ta skrapejobben og det nødvendige vedlikeholdet av den gamle.

Under vises noen bilder av fasader underveis og ferdig med skrape- og malearbeid, som vi håper kan være til inspirasjon til å ta fatt på jobben.

skraping og amlingsfjerning veteranvegg
Bildet over: Ulike stadier i påbegynt maling på kledningen på Villa Bergfall. Her er tilstanden vurdert, løs maling skrapet bort og den originale kledningen fra 1898 malt med to strøk linoljemaling øverst på bildet. I midten nytt panel kopiert etter det gamle (vi skiftet kun ut ødelagt panel). Nederst flekkgrunning og helgrunning med linoljemaling etter skraping av originalt panel. Jobben ble gjort for å gi et fast underlag for nye malingsstrøk og mulighet for å la veggen puste. Les gjerne mer om skraping og malingsfjerning på utvendig kledning på Villa Bergfall i Hamar i vår blogg – Foto: Gamletrehus.no


Bildet over til venstre: Utvendig på denne empiregården oppført i 1826 i Halden hadde malingen endel avflassing, noe avflaking (fuktskader er som regel årsaken) og nedslitt overflate. En nedslitt malingsoverfllate er en fordel når huset skal males med linoljemaling (malingen vil trekke godt inn i trevirket) Foto: Gamletrehus.no  Bildet over til høyre: Her er skraping av fasaden i full gang... Vi hadde en skikkelig dugnadsjobb her! Sinkrenner ble renset for maling med IR-lampe av merket Speedheater og så forsiktig skrapet og pusset for løs maling - Foto: Gamletrehus.no


Skraping_gamle_fasader_hus_12
Bildet over:  Huset fra 1826 ferdig malt med linoljemaling. Fasaden er nymalt og har en glans i overflaten, men vil etter en tid mattes ned, noe som som kjennetegner linoljemalte bygninger. Det ble tatt fargeprøver og benyttet en historisk farge som samsvarte med den originale fargen på panelet - Foto: Gamletrehus.no


 ANBEFALTE PRODUKTER I NETTBUTIKKEN:


 RELATERT BAKGRUNNSMATERIALE: