ENKLE REPARASJONER GAMLE DØRER

Skrevet av: Roger Falldalen og Marit Odden - oppdatert mars 2022

I denne artikkelen ser vi nærmere på noen enkle reparasjoner av gamle dører som mange nevenyttige hobbysnekkere kan utføre selv.

AVANSERT DØR RESTAURERING

Gammel dør 1800 tofløyet ytterdør Harasjøen Stange 1800
Bildet over: Tofløyet ytterdør - Harasjøen i Stange medio 1800 tallet. Forfallet er godt i gang men det er ikke for sent å sette i stand døren. Denne reparasjonen betinger gode fagkunnskaper da det antagelig er mye spunsing og noe utskifting av ødelagt virke - Foto: Gamletrehus.no

Ytterdør empire skader
Bildet over: Mer omfattende dørrestaurering betinger gode fagkunnskaper og riktig bruk av materialer. På bildet over ses rester av notsporet i tappstykket  på døren som vist på bilden under. Her må det lages ny utforming av tappstykke for å unngå dette problemet i framtiden - Foto: Kjell Kristen Sæternes

Gammel dør ikke reparertGammel dør reparert
Bildet over: Fagmessig utført restaureringsarbeide før og etter, døren hadde omfattende skader - Foto: Kjell Kristen Sæternes

Ønsker du å se nærmere på restaureringsarbeidet med døren som vist på bildene ovenfor  - klikk her


NOEN EKSEMPLER PÅ GAMLE DØRTYPER

Tofløyet 1800 talls Løten
Bildet over: Tofløyet 1800- talls empiredør som antagelig trenger en større restaureringsjobb - Foto: Gamletrehus.no

Enkel labankdør Stockholm 1600/1700
Bildet over: Enkel labankdør, 1600/1700 talls ubehandlet, vakker patina - skal ikke restaureres men beholde det vakre historiske uttryket - Foto: Gamletrehus.no

Klassisisme tofløyet dør 1700
Bildet over: Flott tofløyet dør med rokokko overlysvindu fra sent på 1700 tallet - oppinnelig Åmot i Østerdalen, nå Glomdalsmuseet -Foto: Gamletrehus.no

Panelt gammel dør Stockholm
Bildet over: Panelt dør med kraftige stabelhengsler - orginal fargesetting og komposisjonsmaling på vegger - Foto: Gamletrehus.no


REPARASJONER / GJØR DET SELV
Gamle dører vil i mange tilfeller inneha noe skjevheter. En gammel dør skal være temmelig medtatt for at de ikke kan istandsettes. Likeledes er det mulig å reparere f.eks gamle dørhengsler og låsekasser. Imidlertid kan det ha oppstått skader som medfører at den gamle døren trenger å restaureres og i mange tilfeller kan dette være en forholdvis enkel "gjør det selv" jobb.

5 ENKLE TILTAK FOR REPARASJON AV GAMLE DØRER

Hvis døren er hel og uten råteskader kan ofte enkle tiltak være tilstrekkelig. Det er vanlig at gamle dører "henger" noe og tar i dørstokken eller karmene.

Retting gammel dør dørkarmen
Bildet over: Det er vanlig at dører over tid begynner å sige slik at den kan subbe både i dørterskelen og dørkarmen - Ilustrasjon: med tillatelse Øivind Lie - Klikk.no

Tiltak 1:  Undersøk om det er malingslag på karmene eller kantene av dørbladet som bidrar til at døren går tregt. Bruk i såfall pussekloss og puss tilstrekkelig av malingslaget. Ikke fall for fristelsen å benytte høvel eller stemjern, dette kan i verste fall ødelegge døren el. karmene.
 
Tiltak 2:  Slitte dørhengsler kan medføre at døren henger noe og subber i dørterskelen. Døren kan heves ved å benytte skiver på hengslene evt. som en midlertidig løsning kan ståltråd surres rundt hengslene med en tang.
 
Tiltak 3:  Døren kan ta i karmen som følge av at hengslene er løse. Bruk en skrutrekker og undersøk om skruene er løse. I så fall skrus hengslen tas av, hullene borres større og treplugger limes i hullene. Når pluggene har tørket stemmes disse av med et huggjern og hengslet monteres.
 
Tiltak 4: Henger døren skjevt kan det ofte være tilstrekkelig å rette opp denne med et stykke papp under hengselet. Vanligvis er det nederste hengsel som trenger å rettes på.

Reparasjon gamle hengsler
Bildet over: Et stykke papp bak hengslet kan ofte være nok for å rette opp døren, vanligvis gjelder dette nederste hengselet - Ilustrasjon: med tillatelse Øivind Lie - Klikk.no

Tiltak 5: Hengselet er skjevt og skrår noe utover - det børhelst benyttes en hengselretter for å rette opp denne. Det kan også forsøkes med knipetangmen det må utvises stor forsiktighet da metoden lett kan medføre skader på hengsel og karm.

Hengselretter oppussing gamle dører
Bildet over: Hengselretter er et verktøy som benyttes for å avrette dørhengsler - Ilustrasjon: med tillatelse Øivind Lie - Klikk.no

SKADE/RÅTE I RAMTREET ELLER DØRSPEIL
Ta døren ut av karmen og arbeid med døren på ett stabilt og stødig underlag. Hvis en skade trengs å utbedres eller hvis det har gått råte i ett område  må det ødelagte området skiftes. Dørene er som regel plugget og/eller festet med kiler (fra sidene). Ta en avgjørelse om ramtreet må demonteres - eller om skaden kan utbedres uten å ta døren fra hverandre. Ofte er sistnevnte tilstrekkelig (se eksempelbildene nedenfor).

  • Må et dørspeil byttes, tas døren fra hverandre, plugger bankes ut (kan ofte gjenbrukes) og med en kloss mot ramtreet bankes dette forsiktig ut. Hvis du ikke kan kopiere dørspeilet selv kan dette taes med til en snekker/snekkerverksted for å kopieres.
  • Det kan ofte lønne seg å oppsøke en gjenbruksstasjon, brukthandel e. l som ofte kan ha liggende noen defekte dører som du kan ta deler fra og tilpasse disse til din egen dør. Trevirket vil da ha samme gode kvalitet - ofte stilmessig i samme epoke.
  • Er det sprekker eller mindre skader kan disse spunses (tettes) med trefliser/stykker som du tilpasser og limer med vannfast trelim. Samme fremgangsmåte hvis skadene er av større omfang
    f. eks råteskade. Alt råtten trevirke må da fjernes til frisk ved,  bruk ett skarpt hoggjern og arbeid sakte og nøye.. Det nye stykket felles inn, bruk trevirke av samme kvalitet.

SKRAPING/PUSSING
Løs maling skrapes bort og deretter pusses overflaten lett med sandpapir. Skal all farge tas bort bør det beholdes et felt på siden som synligjør dørens historiske farger (dette gjelder også på listverk), dette er av vesentlig bygningshistorisk betydning fordi det dokumenterer historisk fargevalg for ettertiden.

Gamle dører var i de aller fleste tilfeller malt med linoljemaling, det bør derfor være førstevalg når døren skal males.

Hvis det er usikkert hvilken farge som var opprinnelig kan du ta en enkel fargeprøve

Krysspostdør sveitserstil 1890
Bildet over: Krysspostdøren (sveitserstil) fra ca 1890 ble funnet i kjelleren i et gammelt hus - delvis nedsunket i leire. Døren hadde noe råteskadet på nedre ramstykke på den ene siden. Utover dette var treverket i orden takket være førsteklasses virke og at denne har vært malt med linoljemaling som har meget god inntregningsevne og beskytter treverket - Foto: Gamletrehus.no

 Vasket dør
Bildet over: Døren er her tørket og skrapet - Foto: Gamletrehus.no

ENKEL SPUNSING

Reparasjon av gammel dør ramme
Bildet over: Døren er her vasket og pusset lett med sandpapir. Glasset er tatt ut og remonteres med nytt linoljekitt. Det var ikke nødvendig å ta  ramtreet ut av dørbladet - Foto: Gamletrehus.no

Reparasjon dør  råttent trevirke
Bildet over: Råttent trevirke nederst på dørbladet er spunset inn dvs byttet med friskt trevirke med samme materialkvalitet. Nytt stykke ble felt inn og limt nederst i døren - Foto: Gamletrehus.no

Les mer om spunsing i artikkel om vindusrestaurering

Oppussing linoljemaling
Bildet over: Døren har fått 1 strøk linoljegrunning og 1 mellomstrøk, toppstrøk gjenstår. Deretter er døren klar til montering - Foto: Gamletrehus.no


LÅSER, DØRVRIDERE OG BESLAG
Låsekassen renses for skitt og støv. Hvis dørvrideren "henger" er det ofte fjæren som er slitt - ta fjæren, evt. låsekassen med til en låsesmed eller beslagforretning for å finne og erstatte med en lignende fjær. Er det  "slark" i dørvrideren skyldes dette ofte at stangen, som håndtaket er festes i, er slitt eller feil håndtak er montert på denne. Løsningen kan være å sette på en "bussning" som er en hylse som de fleste låsesmeder kan skaffe.

 Les mer om rens av beslag, puss av gamle vridere, dørhåndtak m.m

Låsekasse defekte
Bildet over: Noen benevnelser i en låsekasse. En låsekasse består av en rekke deler og hvis en eller flere er defekte, bør en reparasjon utføres av et låsefirma, de har rett utstyr til jobben - Foto/Illustrasjon: Gamletrehus.no


MALING AV GAMLE DØRER
For å finne ut hvilke farger døren har hatt, kan man selv ta fargeprøver. Vær oppmerksom på at døren kan ha hatt ulike farger på speil, ramme og belistning, ta prøver av alle deler. Det kan noen ganger være vanskelig å se hvilke farger som har vært i bruk samtidig. Tenk over om du vil gå tilbake til den opprinnelige fargen, eller om du påføre et nyere malingslag. Det går an å bevare en fargetrapp i et hjørne av døren, hvis man vil synliggjøre malingshistorien for ettertiden.

Dører har tradisjonelt sett  vært malt med linoljemaling frem til 1950 årene, linoljemaling er sterkere og mer holdbart enn for eksempel limfarge. Les mer om linoljemaling.

Linoljemalt dør med strekdekor
Bildet over: Denne døren i Villa Bergfall - Hamar, har opprinnelig fargesetting og ble malt med linoljemaling i typisk historisme farger for ca 100 år siden - Foto: Villa Bergfall

Linoljemaling bruker lengre tid på å tørke i forhold til dagens malingsprodukter – ca 1 døgn ved 18 graders døgntemperatur. La derfor døren stå tørt og mest mulig støvfritt i et egnet rom, gjerne med god gjennomlufting. Døren bør påføres maling på begge sider av gangen. Hvis du ikke har muligheter til å male døren hengslet i dørkarmen, kan det etableres en midlertidig malingsplass. I dette tilfellet kan midlertidige hengsler skrus fast i en vegg eller stolpe slik at du lett kommer til for å male på begge sider.

BRUK RIKTIGE PENSLER
En rund pensel med naturbust er det beste verktøyet for å påføre linoljemaling. Har du fjernet all gammel maling, må døren først linoljegrunnes. Deretter påføres et til to mellomstrøk og et toppstrøk. Følg malingsprodusentens anvisninger om påføring. Ekte linoljemaling (uten løsemidler) skal males i tynne strøk. "Et frimerkes tykkelse" pr lag, er en tommelfingerregel benyttet fra gammelt av for påføring av ekte linoljemaling.

Start med å male speilene. Deretter males friser og belistning rundt speilene, så de vannrette delene av ramtreet, før de loddrette tas til slutt. Husk å alltid la avsluttende penselsstrøk gå i treets lengderetning. Bruk gjerne en flat fordriverpensel til slutt, da får du jevnet ut malingslaget.