SVEITSERHUS DEL 1

Skrevet av Roger Falldalen, Gamletrehus.no. Oppdatert mars 2021

Denne artikkelen fokuserer i hovedsak på sveitserstilen med fokus på eksteriør og utemiljø i et historisk perspektiv.

Sveitservill utsmykking Gran 1908

Bildet over: Sveitserstilen forbindes i stor grad med løvsagarbeide og "snekkerglede"!

Sveitserstilen ga form og uttrykk til norsk byggeskikk i flere tiår etter sin opprinnelse i ca 1840 og stilen bredte seg rask utover i landet. Sveitserstilen ble populær på trehus i økende grad fra 1870 tallet og hadde tilhengere i alle samfunnslag i lang tid. Fra arbeiderboliger til hoteller og staselige villaer.

Populæriteten for stilen avtok mer og mer utover 1900 tallet og var i stor grad fraværende etter 1920.


Etter å ha vært fraværende i mange tiår så har sveiserstilen i de senere årene økt i populæritet. Stadig flere ser viktigheten i å ta vare på denne bygningstypen som var så populær og fremtredende i norsk  arkitekurhistorie.


KORT OM EMPIRE 1810 - 1870
(Empire ca. 1810 - 1835 / Sen empire ca. 1835 - 1870).

I denne perioden var bygninger oppført i tre preget av nøkternhet i uttrykket og stram stram form.

Empirestilen derimot var enkel i uttrykket og preget av nøkternhet i detaljer og utsmykking: Stilimpilsene kom i stor grad fr aeuropeisl murarkitektur  og hadde i stor grad steinarkitektur som forbilde.

EKSEMPLER EMPIREBYGNINGERBildet over: Etter bybrannen i Halden i 1826 ble flertallet av nybygg oppført i empirestil. Det domineres av to etasjes bygninger med salttak. Bygningene kun ofte ha liggende bord som markante etasjeskillere, med enkle utforminger. Mye av de unike bygningsmiljøene i Halden er bevart.

Empire stil murimitasjon tre i Norge
Bildet over: Kunsten å få et trehus til å se ut som et murhus! "Villa Fredly" i Hamar ble oppført i tømmer i 1851 men ble raskt panelert med forseggjort murimitasjon på kledning, hjørnekasser og i felt over vinduer. Tidens fargebruk illuderte også mur, gjerne sandstensfarger. Mye er bevart på den opprinnelige kledningen fra ca 1852 på Villa Fredly i Hamar. Tidens fargebruk illuderte også mur, gjerne sandstensfarger. Illusjonen gir et vakkert uttrykksteinarkitektur som forbilde og som i stor grad uten utsmykking i ektsteriøret.

Senempirebygningen "Villa Fredly" i Hamar ble oppført i 1851 i tre med forseggjort kvadersteinimitasjon på deler av kledning, hjørnekasser og felt over vinduer. Fargebruken i perioden illuderte også stein, gjerne sandsteinsfarger.
Empire bygård stenimitasjon i HamarBildet over: Abelsethgården i Hamar ble oppført i 1849 - deler av fasaden har den originale kvadersteinsimitasjonen bevart