Oppsett av papirtapeter

19 / 02 / 2014

TSH interiør / Gamletrehus.no

 

Montering og oppsett gamle tapeter

OPPSETTINGSANVISNING OG TEGNFORKLARING – HISTORISKE TAPETER

Utgangspunktet for oppsetningsanvisningen er tapeter fra "Norsk Arv" - serien som fohandles av Gamletrehus.no.HVOR MANGE RULLER TAPET TRENGER DU?
 

 1. Noter tapetrullens lengde + bredde + rapport. (Rapport = mønsteravstand)
   

 2. Mål veggbredden og regn ut hvor mange tapetlengder som trengs ved å dele veggbredde med bredden på tapeten. Eks.: veggbredde 7,65 m: tapetbredde 0,53 m = 14,43. Avrundet oppover til 15 lengder.
   

 3. En tapetlengde = vegghøyde + rapport + ca. 5 cm skjæringsmonn. Eks: vegghøyde 2,40 m + rapport 0,05 m + skjæringsmonn 0,05 m = en tapetlengde 2,50 m.
   

 4. Finn så ut hvor mange tapetlengder du får av en rull, eks.: rullens lengde 10,05 m :tapetlengde 2,50 m = 4 lengder pr. rull.
   

 5. Regn så ut hvor mange ruller: behov 15 lengder: lengder pr. rull = 3,75 rull, dvs. 4 ruller.
   

 6. Rester kan brukes over og under vinduer, dører etc.

 


OPPSETTING AV PAPIRTAPET
 

Du trenger:
- Tapetklister for kraftig papirtapet (vi anbefaler et tradisjonelt celluloselim)

- Casco Glutolin Spesial eller et annet forsterket metylcellulose klister)

- Malerrulle eller kost, tapetbørste, skarp tapetkniv, linjal, loddesnor / vater og tommestokk.

 

 1. Kontroller at alle design- og produksjonsnr. stemmer overens.
   
 2. Gjør veggen klar for tapetsering. Malte flater vaskes/mattes, skylles og får tørke helt. Gammel, løs tapet rives vekk. Ujevnheter sparkles og slipes. Veggen grunnes med innegrunn eller matt latexmaling, evt. limvaskes. Ved tapetsering med sterke, dype farger anbefales grunning i tapetfargen.
   

 3. For at du selv skal kunne velge om du vil sette opp tapetet kant i kant eller med overlapping, er tapetet ikke kantskåret på den ene siden. Dersom du velger kant i kant, må jarekanten skjæres bort. Gamle tapeter av denne typen var tidligere nesten alltid satt opp med overlapp.  På de tapetene hvor borden er med i selve rullen (eks; Svinør), må den skjæres av før påføring av lim.
   

 4. Skjær til tapetlengdene. Husk mønstertilpassing.
   

 5. Start ved vindu eller dør. Lag loddelinje som du følger når du setter opp den første bredden.
   

 6. Limet rulles eller pensles jevnt, ikke for tynt ut på tapetets bakside. Påse at kantene blir dekket helt ut. Deretter brettes tapetets limside mot limside, slik at tapetet ikke tørker under trekke-tiden. NB! Ikke lag skarpe bretter i tapetet - det kan ødelegge den trykte flaten! La hver lengde trekke minst 5 min., men ikke mer enn 10 min.
   

 7. Sett tapetlengden fast mot taket først, stryk fast med tapetbørste eller svamp. Arbeid fra midten og ut mot sidene. Brett ut nederste del og stryk denne fast på samme måte. Neste lengde settes kant i kant. Fjern limsøl med en gang, bruk rent vann og klut/svamp.
   

 8. Skjær rent mot tak- og fotlist med en skarp tapetkniv mens tapetet er vått. Bruk en stål-sparkel som støtte når du skjærer.

 
Tegnforklaring oppsett av papirtapeter
 


REKLAMASJON

Ved reklamasjon vil alle varer med synlige feil bli erstattet med feilfrie varer. Ta vare på etiketten. Den som setter opp tapet er ansvarlig for å sjekke at alle ruller har samme produksjonsnummer, og at det ikke er synlige feil på produktet. Krav om erstatning for oppsetting av feilvare vil ikke bli godtatt. Vi står ikke ansvarlig for oppsetting av mer enn en rull dersom feilen først skulle vise seg etter oppsetting.

Eventuell reklamasjon rettes til eier av Norsk Arv-serien:
TSH Interiørdesign
Storgata 58
2870 Dokka

Tlf: 61 11 95 99
Mobil: 905 96 405

E-post: torill@tsh-interior.no

Opplysninger om reklamasjon bes også gitt til Gamletrehus.no
E-post: kontakt@gamletrehus.no


Historiske tapeter i "Norsk Arv" - serien får du kjøpt i nettbutikken til gode medlemspriser.

Vi ønsker deg lykke til med tapetoppsettingen!