Oppsett av papirtapet

Gjelder for tapeter i Norsk Arv serien og Gysinge tapeter som vi selger i nettbutikken.

NYTTIGE VERKTØY:

 • Kniv med bryteblad
 • Rulle eller pensel til å stryke ut lim med
 • Tapetbørste for å glatte ut tapetet på veggen
 • Vater for å kontrollere at tapetet monteres rett
 • Stållinjal for bortskjæring av jarekant
 • Bred sparkelspade for renskjæring langs vegg og tak
 • Saks for å klippe rundt brytere, kontakter og lignende
 • Stødig gardintrapp
 • Tapetbord
 • Dekkpapir til gulv
 • Skrutrekker til å fjerne brytere og stikkontakter. Husk å koble ut sikringen!

TAPETLIM:
Bruk tapetklister for kraftig papirtapet. Et cellulosebasert pulver som røres ut i vann er den tradisjonelle måten, dette klisteret er helt uten plaststoffer.

FORARBEID:

Malte flater vaskes/mattes, skylles og får tørke helt. Gammel, løs tapet rives vekk. Ujevnheter sparkles og slipes. Ubehandlede plater grunnes med innegrunn, evt. limvaskes. Ved tapetsering med sterke, dype farger anbefales grunning i tapetets bunnfarge.

JAREKANT / OVERLAPP:
Norsk Arv-serien er ikke kantskåret. Jarekanten må skjæres av på den ene siden. Bruk stållinjal og skarp tapetkniv. Tradisjonelt ble tapeter satt opp med en overlapp, men ønskes det å sette opp tapetet kant i kant, må begge jarekanter skjæres bort. Tenk på hvordan lyset kommer inn i rommet når du velger på hvilken side overlappen skal være. Designet Svinør har en bord trykket langs kanten, denne må skjæres av før montering.


OPPSETTING:

 • Skjær til tapetlengdene. Husk mønstertilpassing.
 • Start ved vindu eller dør. Lag loddelinje som du følger når du setter opp den første bredden.
 • Limet rulles eller pensles jevnt og ikke for tynt ut på tapetets bakside. Påse at kantene blir dekket helt ut. Deretter brettes tapetet med limside mot limside, slik at tapetet ikke tørker under trekketiden. NB! Ikke lag skarpe bretter i tapetet - det kan ødelegge den trykte flaten! La hver lengde trekke minst 5 minutter, men ikke mer enn 10 minutter.
 • Sett tapetlengden fast mot taket først, stryk fast med tapetbørste eller svamp. Arbeid fra midten og ut mot sidene. Brett ut nederste del og stryk denne fast på samme måte. Neste lengde settes kant i kant.
 • Det anbefales å skjære tapetet inntil hjørner, i stedet for å trekke det rundt.
 • Fjern limsøl med en gang, bruk rent vann og klut/svamp.
 • Skjær rent mot tak- og fotlist med en skarp tapetkniv før limet er helt tørket. Bruk en stålsparkel som støtte når du skjærer.

mm