INNERVINDUER - LØSNINGER

Skrevet av: Roger Falldalen - oppdatert 14 / 02 / 2019


Lage inne varevinduer og koblet vindu

Denen artikkelen tar for seg innervinduer (koblede vinduer og varevinduer) med tips og råd om hvordan man kan gjøre mye av arbeidet selv.

GENERELT OM VINDUER
Altfor mange erstatter gamle vinduer med nye vinduer - ofte av energiøkonomiske årsaker - i stedet for å etablere innervinduer i tillegg. Nye vinduene gir ofte stilbrudd og et moderne uttrykk som ikke passer husets historie.  Gamle vindusrammer inneholder som regel førsteklasses trevirke - virket i dagens vinduer holder sjelden samme kvalitet. Kvalitet og historie er vektige grunner til at mange velger å restaurere gamle vinduer.

Selv om vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5–10 % boligens ytterflater, står vinduene for over 40 % av varmetapet. Restaurert på riktig måte, gir gamle vinduer med innervindu tilnærmet like god varmeisolering som dagens vinduer. Ytterligere forbedringer for varme og lydisolering oppnås ved eventuelt å benytte laminatglass eller isolerglass i innervinduene. Et riktig restaurert gammelt vindu vil dessuten kunne inneha en holdbarhet som i levetid overgår moderne vinduer.

Hvis du helt eller delvis lager innvendige innervinduer selv, vil også restaurering innebære betydelige innsparing i forhold til å skifte ut vinduene med nye vinduer. Dette innebærer betydelige merkostnader for snekkerarbeide, i tillegg til kostnadene ved innkjøp av nye vinduer.


INNERVINDUER - 2 LØSNINGER

1. INNVENDIG VAREVINDU, MONTERT I KARM.
En løsning som gir god lyd- og varmeisolering. Ulempen er at varevinduet slår innover og følgelig vil blomsterpotter, vaser e.l. være i veien ved lufting. Vinduene krever også lagringsplass når disse tas ut for sommermånedene. Hvis vinduskarmen har skarp innvendig kant, kan en ny vindusramme hengsles direkte til denne. Der profilen ikke gir rom for en slik løsning, etableres det en egen karm på innsiden.

Varevinduet skal i lukket tilstand tette mot karmen med overfals på varevinduet. Sprosser på innvendige vinduer vanskeliggjør arbeidet med å lage innervinduer men er ingen nødvendighet for å få ett flott resultat.

Varevindu
Bildet over: Varevinduet på bildet har sprosser som gir et flott resultat og historisk uttrykk - sprosser er ingen nødvendighet i innvendig varevindu - Foto: Gamletrehus.no

Gammelt innvendig varevindu  Gammelt innervindu varevindu detalj
Bildene over: Varevindu med overfals montert på yttersiden av vinduskassen med løftehengsel samt lukker på midpost - en mye brukt løsning men den store avstanden mellom ytter- og innervindu gir en noe redusert isolasjonsevne - Foto: Gamletrehus.no

Gammelt innevindu varevindu  Gammelt innevindu varevindu detalj
Bildene over: innvendige varevinduer hvor venstre vindu tetter mot høyre vindu. Lukkemekanismen er en skåte oppe og nede som låser vinduene i lukket stilling. Løsningen skjuler midposten,kan også med fordel benyttes hvis midpost f.eks pga profiler er for smal til å montere lukkere på denne - Foto: Gamletrehus.no

2. VAREVINDUET MONTERT DIREKTE PÅ YTTERVINDUET (KOBLET VINDU)
En utmerket løsning er koblet vindu, dette gir god varme- og lydisolering, Yttervinduet er utadslående og den koblede løsningen har derfor fordelen at man slipper å flytte blomsterpotter e.l. når vinduet åpnes.

Gammelt koblet vindu dreiebeslag  Gammelt koblet vindu detalj
Bildene over: Koblet vindu - yttervinduet har innfelt løftehengsel og innervindu er montert med koblingshake (runde beslag på bildet til høyre innfelt i inner- og yttervindu, åpnes ved å løsne på skruen. ) - På denne måten kan vinduene åpnes for rengjøring ved å vri på dreiebeslaget - Foto: Gamletrehus.no

Alternativt kan innervinduet kobles direkte til yttervinduet med skruer. Denne løsningen gjør at innervinduet må tas helt ut for rengjøring av glassene.

Yttevinduene vil få større belastning med koblet vindu og i enkelte tilfeller vil det da være en løsning å etablere en ekstra vindushengsel.


PROBLEMER VEDRØRENDE MIDTPOSTER
Gamle midtposter var ofte profilerte og disse er bygningshistorisk viktig å beholde. Hvis midtposten er profilert og plassmessig ikke tillater koblet vindu må inngrep i midposten utføres for å etablere en løsning for varevindu eller koblet vindu.

Problemet med manglende dybde på midposten kan ofte sees i forbindelse med krysspostvinduer (vanlig tidlig i sveitsertiden). En annen mulighet kan være varevindu med skjult midtpost (se bilder under avsnittet "innvendig varevindu..").

4 MULIGE ALTERNATIVER:

  • et snekkerverksted lager en nøyaktig kopi av midtposten med større dybde, og hele midtposten erstattes
  • profilen på midtposten skjæres ut med litt overmål - nytt stykke feste på for å øke dybden på midposten og profilen monteres tilbake.
  • Hvis midtposten ikke har profiler innvendig - kan denne fores ut innvendig til tilstrekkelig dybde.
  • Hvis midposten med f.eks buet profil beholdes, etableres et innvendig varevindu innenfor midtposten. I stedet for å montere vinduslukker på midposten (p.g.a plassmangel) påsettes en skåte på en av vindusrammene (se tidligere bilde). Dette medfører ofte, på grunn av avstanden mellom inner og yttervindu, en noe redusert isoleringsevne.

Varevindu empire 1850 Varevindu empire
Bildene over: På dette empirevinduet fra ca 1850 er midtposten dyp nok til å etablere enten koblet vindu (direkte på yttervindu som her vil være beste løsning) eller innvendig varevindu innenfor den buede midtposten hvor innervinduer lukker mot hverandre (festet med skåter i karmen oppe og nede) et alternativ er også å øke dybden på midposten for å benytte vinduslukkere festet til denne. Den opprinnelige profil på midtposten er uansett viktig å ta vare på - Foto: Gamletrehus.no


LAGE ENKLE VAREVINDUER

GJENBRUK

Et brukt gammelt innevindu innehar flere fordeler:

  • Treverket er av førsteklasses kvalitet (som regel bedre enn moderne  vinduer).
  • De har ofte gamle originale glass som gir det riktige historiske uttrykket  i vindusglassene.
  • Løsningen er ofte kostnadseffektiv - mange gir sågar bort sine gamle vinduer når de skal bytte til nye.

Det er liten sjanse for at du får tak i innervinduer med de eksakte målene du ønsker. Kjøp i så fall brukte vinduer med godt overmål, du kan kappe og sammenføye hjørnene i henhold til dine egne mål. Utfører du dette arbeidet selv, vil kostnadene med å etablere innvendige vinduer bli svært lave i forhold til å kjøpe nye vinduer eller å få laget disse på et snekkerverksted.

I enkelte byggvarehandler kan det kjøpes ramtre i metermål, som kan benyttes til å lage innervindu. Dessverre fører ikke alle byggevareutsalg ramtre, det kan derfor være en god løsning å oppsøke gjenbruksstasjoner, bruktmarkeder, Finn.no eller andre steder på nettet for å skaffe brukte innervinduer. Mange erstatter gamle vinduer i førsteklasses kvalitet med nye vinduer, så markedet for brukte vinduer er godt.

Sliss tapp rammer til innervinduer
Bildet over: Sliss/tapp kan benyttes som hjørnesammenføyning, bl.a til å lage rammer til innervinduer, her en enkel variant - Illustrasjon: Gamletrehus.no

Gammel varevindu
Bildet over: innvendige varevinduer i karm som er laget på forhånd av gjenbruksvinduer.`Løsningen muliggjør å lage vinduene andre steder enn der det skal monteres ( hobbyrom, verksted etc). Her er det laget trelukkere - en fin detalj som avslutning på et godt stykke arbeide (husk å borre hull  til skruen slik at treet på lukkeren ikke sprekker) - Foto: Gamletrehus.no

"GJØR DET SELV"
Kjøper du brukte vinduer, fjernes vinduskitt og glasset tas ut - les mer i vår artikkel om vindusrestaurering. Ta mål og undersøk om midtposten muliggjør etablering av varevinduer. NB! For etablering av koblede vinduer bør det være en rett flate før midtpostprofil på minimum 38 mm, dette for å kunne montere vinduslukkere.

Husk at anslagslister, som vinduet lukkes mot, skal være påført tetningslist for lyd og trekkisolasjon. Tetningslist må tas i målberegningen når anslagslist monteres. Les mer om tetningslister

TILPASS DET BRUKTE VINDUET:
For å tilpasse det brukte vinduet tas mål mellom vinduskarmene, la det være igjen 2 - 3 mm klaring. Bruk eksisterende hjørnesammenføyning av vindusrammene i det brukte vinduet som mal. Kapp deretter rammen til ønsket mål og strek opp til den nye sammenføyningen.

For å lage en tapp; sag mot streken. Til slutt pusses overflaten med sandpapir. Sliss kan lages ved å borre en rekke hull litt innenfor strekene - hogg inntil streken med hoggjern. Du kan også benytte en fintannet sag, en japansag egner seg godt, flere spor sages innenfor streken - til slutt hugges rester bort med huggjern.

Hengsler på gjenbruksvinduet må i de fleste tilfeller flyttes. Demonter disse og spuns igjen, bruk gjeren et overflødig trestykke fra gjenbruksvinduet. Stem ut med huggjern til den nye hengselplasseringen.

Kan du bruke handoverfres er det fullt mulig å lage vindusrammer av nye treemner eller gjenbruksrammer. (Kitt)fals og sliss/tapp kan da freses raskt og nøyaktig. Det kan også brukes spesialhøvler for å lage  kittfals og overfals.

Innervindu anslagslist varevindu
Bildet over: Innvendig varevindu som lukker vinduet mot karm og anslagslist  - Foto: Gamletrehus.no

UNNGÅ DUGG PÅ GLASS
For å unngå dugg på innsiden av yttervindu er det viktig at innervinduet er helt tett. Luft skal sirkulere relatert til yttervinduet og det skal som oftest lite til for at duggproblemer elimineres. Ofte er disse ikke helt tette og det gir da nok luftsirkulasjon. Det kan også borres et hull på ca 4 mm på oversiden og undersiden av rammen på innsiden av ytterglasset. Dette kan ofte eliminere duggproblemet.

Tips! Hvis du ikke vil utføre arbeide selv kan arbeidet med å lage vinduer settes bort til snekkerfirma med kompetanse på området. Bedrifter som er spesialisert innen vindusrestaurering kan ofte lage vinduer etter eksakte mål med riktig materialbruk og kan skaffe og montere beslag tilpasset vinduets historiske stil.