Innervinduer - løsninger

14 / 02 / 2008


Lage inne varevinduer og  koblet vindu

Generelt
Altfor mange erstatter gamle vinduer med nye vinduer - ofte av energiøkonomiske årsaker - i stedet for å etablere innervinduer i tillegg. Nye vinduene gir ofte stilbrudd og et moderne uttrykk som ikke passer husets historie.  Gamle vindusrammer inneholder som regel førsteklasses trevirke - virket i dagens vinduer holder sjelden samme kvalitet. Kvalitet og historie er vektige grunner til at mange velger å restaurere gamle vinduer.

Selv om vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5–10 % boligens ytterflater, står vinduene for over 40 % av varmetapet. Restaurert på riktig måte, gir gamle vinduer med innervindu tilnærmet like god varmeisolering som dagens vinduer. Ytterligere forbedringer for varme og lydisolering oppnås ved å benytte laminatglass eller isolerglass i innervinduene. Et riktig restaurert gammelt vindu vil dessuten kunne inneha en holdbarhet som i levetid overgår moderne vinduer.

Hvis du helt eller delvis lager innvendige innervinduer selv, vil også restaurering innebære betydelige innsparing i forhold til å skifte ut vinduene. Husk også at nye vinduer sjelden vil passe inn i åpningen til de gamle vinduene. Dette innebærer betydelige merkostnader for snekkerarbeide, i tillegg til kostnadene ved innkjøp av nye vinduer.
 


Innervinduer - 2 løsninger

1. Innvendig varevindu, montert i karm.
En løsning som gir god lyd- og varmeisolering. Ulempen er at varevinduet slår innover og følgelig vil blomsterpotter, vaser e.l. være i veien ved lufting. Vinduene krever også lagringsplass når disse tas ut for sommermånedene. Hvis vinduskarmen har skarp innvendig kant, kan en ny vindusramme hengsles direkte til denne. Der profilen ikke gir rom for en slik løsning, etableres det en egen karm på innsiden.

Varevinduet skal i lukket tilstand tette mot karmen med overfals på varevinduet. Sprosser på innvendige vinduer vanskeliggjør arbeidet med å lage innervinduer men er ingen nødvendighet for å få ett flott resultat.

Varevindu
Bildet over: Varevinduet på bildet har sprosser som gir et flott resultat og historisk uttrykk men sprosser er ingen nødvendighet i innvendig varevindu (Foto: Gamletrehus.no)

Gammelt innvendig varevindu  Gammelt innervindu varevindu detalj
Bildene over: Varevindu med overfals montert på yttersiden av vinduskassen med løftehengsel samt lukker på midpost - en mye brukt løsning men den store avstanden mellom ytter- og innervindu gir en noe redusert isolasjonsevne .(Foto: Gamletrehus.no)

Gammelt innevindu varevindu  Gammelt innevindu varevindu detalj
Bildene over: innvendige varevinduer hvor venstre vindu tetter mot høyre vindu. Lukkemekanismen er en skåte oppe og nede som låser vinduene i lukket stilling. Løsningen skjuler midposten,kan også med fordel benyttes hvis midpost f.eks pga profiler er for smal til å montere lukkere. Avstanden mellom vinduene vil gi en noe redusert isolasjonsevne (Foto: Gamletrehus.no).

2. Varevinduet montert direkte på yttervinduet (koblet vindu)
En utmerket løsning er koblet vindu, dette gir god varme- og lydisolering, Yttervinduet er utadslående og den koblede løsningen har derfor fordelen at man slipper å flytte blomsterpotter e.l. når vinduet åpnes.

Gammelt koblet vindu dreiebeslag  Gammelt koblet vindu detalj
Bildene over: Koblet vindu - yttervinduet har innfelt løftehengsel og innervindu er montert med dreiebeslag (runde beslag på bildet til høyre) på andre siden monteres kanthengsel. På denne måten kan vinduene åpnes for rengjøring ved å vri på dreiebeslaget (Foto: Gamletrehus.no)

Alternativt kan innervinduet kobles direkte til yttervinduet med skruer. Denne løsningen gjør at innervinduet må tas helt ut for rengjøring av glassene. Yttevinduene vil få større belastning med koblet vindu og i enkelte tilfeller vil det da være en løsning å etablere en ekstra vindushengsel.
 


Problemer vedrørende midtposter
Gamle midtposter var ofte profilerte og disse er bygningshistorisk viktig å beholde. Hvis midtposten er profilert og plassmessig ikke tillater koblet vindu må inngrep i midposten utførs for å etablere en løsning for varevindu eller koblet vindu. Problemet med manglende dybde på midposten kan ofte sees i forbindelse med krysspostvinduer (vanlig i sveitsertiden). En annen mulighet kan være varevindu med skjult midtpost (se bilder under avsnittet "innvendig varevindu..").

4 mulige alternativer:

  • et snekkerverksted lager en nøyaktig kopi av midtposten med større dybde, og hele midtposten erstattes
  • profilen på midtposten skjæres ut med litt overmål - nytt stykke feste på for å øke dybden på midposten og profilen monteres tilbake.
  • Hvis midtposten ikke har profiler innvendig - kan denne fores ut innvendig til tilstrekkelig dybde.
  • Hvis midposten med f.eks buet profil beholdes, etableres et innvendig varevindu innenfor midtposten. I stedet for å montere vinduslukker på midposten (p.g.a plassmangel) påsettes en skåte på en av vindusrammene (se tidligere bilde). Dette medfører på grunn av avstanden mellom inner og yttervindu, en redusert isoleringsevne.


Varevindu empire 1850 Varevindu empire
Bildene over: På dette empirevinduet fra ca 1850 er midtposten dyp nok til å etablere enten koblet vindu (direkte på yttervindu som her vil være beste løsning) eller innvendig varevindu (innenfor profilert midtpost). Den opprinnelige profil på midtposten er viktig å ta vare på. (Foto: Gamletrehus.no).

Lage enkle varevinduer

Gjenbruk

Et brukt gammelt innevindu innehar flere fordeler:

  • Treverket er av førsteklasses kvalitet (som regel bedre enn nyemodrne  vinduer).
  • Du kan få tak i gammelt glass som gir det riktige "spillet" i vindusglassene.
  • Løsningen er ofte kostnadseffektiv - mange gir sågar bort sine gamle vinduer når de skal bytte til nye.
     

Det er liten sjanse for at du får tak i innervinduer med de eksakte målene du ønsker. Kjøp i så fall brukte vinduer med godt overmål, du kan kappe og sammenføye hjørnene i henhold til dine mål. Utfører du dette arbeidet selv, vil kostnadene med å etablere innvendige vinduer bli svært lave i forhold til å kjøpe nye vinduer eller å få laget disse på et snekkerverksted.

I enkelte byggvarehandler kan det kjøpes ramtre i metermål, som kan benyttes til å lage innervindu. Dessverre fører ikke alle byggevareutsalg ramtre, det kan derfor være en god løsning å oppsøke gjenbruksstasjoner, bruktmarkeder, eller kanskje sette inn en annonse, for å skaffe brukte innervinduer. Mange erstatter gamle vinduer i førsteklasses kvalitet med nye vinduer, så markedet for brukte vinduer er godt.

Sliss tapp rammer til innervinduer

Bildet over: Sliss/tapp kan benyttes som hjørnesammenføyning, bl.a til å lage rammer til innervinduer, her en enkel variant   (Illustrasjon: Gamletrehus.no)
 

Gammel varevindu
Bildet over: innvendige varevinduer i karm som er laget på forhånd av gjenbruksvinduer.`Løsningen muliggjør å lage vinduene andre steder enn der det skal monteres ( hobbyrom, verksted etc). Her er det laget trelukkere - en fin detalj som avslutning på et godt stykke arbeide (husk å borre hull  til skruen slik at treet på lukkeren ikke sprekker) (Foto: Gamletrehus.no)

"Gjør det selv"
Kjøper du brukte vinduer, fjernes vinduskitt og glasset tas ut - les mer i i vår artikkel om vindusrestaurering. Ta mål og undersøk om midtposten muliggjør etablering av varevinduer. NB! For etablering av koblede vinduer bør det være en rett flate før profil på minimum 38 mm.

Husk at anslagslister, som vinduet lukkes mot, skal være påført tetningslist for lyd og trekkisolasjon. Tetningslist må tas i målberegningen når anslagslist monteres. Les mer om tetningslister

Tilpass det brukte vinduet:
For å tilpasse det brukte vinduet tas mål mellom vinduskarmene, la det være igjen 2 - 3 mm klaring. Bruk eksisterende hjørnesammenføyning av vindusrammene i det brukte vinduet som mal. Kapp deretter rammen til ønsket mål og strek opp til den nye sammenføyningen.

For å lage en tapp; sag mot streken. Til slutt pusses overflaten med sandpapir. Sliss kan lages ved å borre en rekke hull litt innenfor strekene - hogg inntil streken med hoggjern. Du kan også benytte en fintannet sag, en japansag egner seg godt, flere spor sages innenfor streken - til slutt hugges rester bort med huggjern.

Hengsler på gjenbruksvinduet må i de fleste tilfeller flyttes. Demonter disse og spuns igjen. Stem ut med huggjern til hengslene.

Kan du bruke handoverfres er det fullt mulig å lage vindusrammer av nye treemner eller gjenbrukrammer. (Kitt)fals og sliss/tapp kan da freses raskt og nøyaktig. Det kan også brukes spesialhøvler for å lage tapp/sliss samt kittfals og overfals.


Innervindu anslagslist varevindu
Bildet over: innvendig varevindu her med en anslagslist  (Foto: Gamletrehus.no)

UNNGÅ DUGG PÅ GLASS

For å unngå dugg på innsiden av yttervindu er det viktig at innervindu er helt tett. Luft skal sirkulere relatert til yttervindu og det skal som oftest lite til for at duggproblemer elimineres. Ofte er disse ikke helt tette og det gir da nok luftsirkulasjon. Det kan også borres et hull på ca 4 mm på oversiden og undersiden av rammen på innsiden av ytterglasset. Dette kan ofte eliminere duggproblem.

 


RELATERTE EMNER HOS GAMLETREHUS.NOVindusbevaring.no - Kjell K. SæternesStil tre AS Stokk & Stein AS
BS Sveitserdesign Tradisjon Tro