Restaurering av møbler

15 / 11 / 2010

Bergen Håndtverksenter AS / Roger Falldalen

 

Restaurering gammel sofa

Uansett tilstand gamle møbler, bord, skap, stoler befinner seg i, vil det i de fleste tilfeller være mulig å restaurere disse til opprinnelig stand. I denne artikkelen ser vi nærmere på prosjekter som viser at alt er mulig når det gjelder restaurering av gamle møbler m.m.

Artikkelen er skrevet i samråd med Bergen Håndverkssenter som har høy ekspertise på området. Gjennom de siste 10 år har bedriften restaurert møbler og inventar for de fleste museene i Bergen, fylkeskonservator og riksantikvar samt en rekke private oppdrag.Kvaliteten og standard på eldre møbler, som  f.eks stoler med sine stoppede seter og sprialfjærer, er det kun møbler i den aller høyeste prisklasse som har i dag. Gamle og utslitte møbler kan bli som nye gjennom forsiktig restaurering som bl.a tar hensyn til gamle håndverkteknikker, matrialbruk og gamle malingsteknikker.

Å være glad i antikviteter er ens egen personlige måte å bevare fortiden på. Alle antikviteter, uansett hvilke epoke de tilhører, er i realiteten tidsbilder. Bevarer vi Dem, åpner vi en dør til andre verdener og til andre tider.
 


MØBELRESTAURERING

De fleste gamle møbler vil før eller senere ha behov for restaurering. Det kan være mindre reparasjoner som f.eks stablisering av løse stolben, småskader og rift i bordplater til totalrestaurering av skap, bord, salonger m.m.Omstopping av stol

Møbeltapetsering orelappstol  Møbeltapetsering orelappstol
Bildene over: Denne stolen var i utgangspunktet i svært dårlig forfatning, bl.a fjærer måtte skiftes og ny stopping lages. Det var allikevel mulig å trekke om denne  med et flott resultat! (Foto: Bergen Håndverksenter)Omfattende restaurering av skinnstol
 

Møbeltapetsering restaurering skinnstol
Bildene over. Denne vakre stolen hadde en rekke skader; sprukket og nedslitt skinntrekk, skader i trevirket og brukket armlene. Totalrestaurering var nødvendig (Foto: Bergen Håndverkssenter)

Møbeltapetsering restaurering skinnstol
Bildene over: Skinnstolen etter restaurering. Ny stopping og nytt skinntrekk, trevirket er reparert for skader og sår samt overflatebehandlet. Stolen er klar for bruk de neste hundre år!  (Foto: Bergen Håndverksenter)
 


Restaurering av gammel kommode i nøttetre
 

Restaurering kommode  Restaurering kommode
Bildene over: Denne  kommoden i heltre nøttetre fra tidlig 1800 tall var i utgangspunktet i en meget dårlig forfatning. Skuffene var i finert nøtterot, men overflaten var blitt stygg og lakken grå... (Foto: Bergen Håndverksenter)

Restaurering gammel kommode  Restaurering gammel kommode
Bildene over: Gamle dårlige reparasjoner måtte først fjernes og kommoden demonteres i deler.. (Foto: Bergen Håndverksenter)

Restaurering gammel kommode  Restaurering gammel kommode
Bildene over: Alle deler ble omhyggelig merket, bare litt av skroget står tilbake, før de restaurerte delene settes sammen igjen... (Foto: Bergen Håndverksenter)

Restaurering gammel kommode  Oppussing gammel kommode
Bildene over: Noen av delene var så skadet at de måtte erstattes med kopier... Her begynner komoden å ta form. Den er ferdig beiset og klar til lakking. Det måtte lages nye skuffesleder i eik, da de gamle hadde råtnet opp. Bakplate og inndeling mellom skuffer er laget av heltre furu. I alle innfelninger i skrog ble det brukt gamMelt nøttetre... (Foto: Bergen Håndverksenter)

Restaurering gammel kommode
Bildet over: Komoden fra tidlig 1800 tallet er ferdig. Den er lakket 30 - 40 strøk med blank lakk... Ett praktmøbelt har fått nytt liv og er bevart for kommende generasjoner.  (Foto: Bergen Håndverksenter)
 


Restaurering av ølhøne

Olhone drikkekar
Bildet over: Ølhøne var vanlig i bruk i landet fra vikingtiden frem til midten av 1800 tallet. Dette er sjeldne antikviteter vel verdt å restaurere hvis disse har skader. På bildet over ser vi at ølhønen er skadet i skålen og den ene hanken er brukket (Foto: Bergen Håndverksenter)

Olhone drikkekar
Bildet over: Etter restaureringen er reparasjoner knapt nok synlig. (Foto:Bergen Håndverksenter)

Som denne artikkelen viser kan det meste av skader på møbler og antikviteter restaureres. Dette betinger i mange tilfeller høy faglig ekspertise for å oppnå et flott sluttresultat, som igjen vil være til glede i generasjoner fremover.
 


 


RELATERTE EMNER HOS GAMLETREHUS.NO
 


 

Bergen Håndtverksenter As