Gode råd om tapeter i Norge

kr. 100,-

Antall:

Art.nr:
Tapetheftet gir en innføring i tapetenes historie, et innblikk i ulike typer, farger og mønstre, og også en innføring i den omfattende norske tapetproduksjonen som etter hvert kom i gang ved FH Frølichs tapetfabrikk og andre.

Videre fortelles det hvordan man skal gå fram hvis man ønsker å finne ut hvilke tapetskatter som kan skjule seg i et rom. Det går på hvordan man tar tapetprøver, hvor man henvender seg for å få vurdert tapetprøvene, hvordan man skal gå fram hvis man ønsker å restaurere ett av tapetlagene, eller hvordan man bør ta vare på tapetlagene hvis man av ulike årsaker må ta de ned. Heftet omhandler også hvordan man selv kan reparere tapeter.

Heftet er skrevet av Jon Brænne, som er en av landets ledende eksperter på kulturhistoriske tapeter, og redigert av Mari Kollandsrud.

Fortidsminneforeningens hefteserie «Gode råd» har gått sin seiersgang gjennom det norske kulturminnevernet i to tiår.  Heftene er skrevet av noen av landets fremste eksperter innen hvert felt og gir både en historisk innføring til hvert tema og gode råd til restaurering og gjenbruk. Alle heftene er rikt illustrert.