Stiltre ASStiltreAS setter sin ære i å levere lister og paneler tuftet på god byggeskikk. Med utgangspunkt i originale paneler, lister og bygningsdetaljer fra de ulike stilartene har vi gjenskapt historisk og stilmessig riktige produkter - riktige profiler og riktige dimensjoner.

De senere åra har også spesialproduksjon blitt en viktig del. Vi rekonstruerer lister, paneler og dekor basert på enten tegning eller en bit fra gammel list.

Våre produkter er også relevante til nye og nyere hus, og til hytter. Mange ser etter disse kvalitetene ved oppussing eller nybygging.

Ta gjerme kontakt med oss eller din nærmeste forhandler.

Oversikt over forhandlere finner du på vår hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Stiltre AS
Hostvedtveien 370, 3618 Skollenborg, Norge
32 86 78 00
Stiltre AS
986342990