07 / 03 / 2009

Tilbygg på gamle hus

Roger Falldalen og Arkitektlaget ASForlengelse i begge etasjer (bildene over)

Ved en utvidelse av 2 etasjes hus ved større plassbehov, så er det vanlig med kopier av gammel detaljering, (dette vil si at vi lager et større hus, altså ikke et tilbygg).. Hvis man ønsker å beholde et skille mellom gammelt og nytt, kan det bygges med et tilbaketrukket felt i veggen, for å markere overgangen. Det blir her en vurdering om tilbygget skal ha ny eller gammel panel, vinduer med ny eller gammel inndeling.En slik forlengelse kan skape litt mer komplisert planløsning, fordi man må gå gjennom rom innvendig for å komme ut i ny "avdeling", evt. må man bygge nytt trappeløp.S

Størrelsen på tomta og på eventuelt andre bygg i nærheten må vurderes, slik at det nye huset ikke sprenger tomta.

Tilbygg samme størrelse (Bildene over)

Eksemplet forteller historien om to, små, jevnbyrdige hus på en morsom og lettfattelig måte, tomta kan på denne måten beholde småskaligheten. Det er her viktig med moderne detaljering for å vise tidsforløpet mellom byggetrinnene. Planløsningen må bearbeides godt for å få god flyt og fine overganger både i eksteriøret og i interiøret. Utomhusplan blir også viktig.


Stort tilbygg til lite hus (Bildene over)

I spesielle situasjoner kan plassbehovet være stort i forhold til hva det gamle huset kan tilby. Eksemplet viser en løsning hvor tilbygget blir hovedbygg og eks. stue får en bifunksjon. Dette kan være en god løsning der man har ei lita stue som ikke enkelt lar seg utvide og tilpasse nye behov. Stua kan få en ny funksjon som inngangsparti, kontor, tv-stue etc. (gjerne funksjoner som kan ligge litt desentralisert).

På tomter hvor sveitserstilstua ligger på "beste plassen", kan dette være et godt alternativ. Detaljeringen og fasaden på nytt bygg krever mye bearbeiding, slik at det ikke tar livet av det gamle huset, og må samtidig klart skille seg fra det gamle for å skape kontrast.


Lita stue med moderne tilbygg (Bildet over).

Eksemplet viser et "friskt" forslag på moderne tilbygg til gammel stue. Kan moderne materialer og moderne former passe til gamle hus? Er kontrast eneste virkemidlet, eller kan kontrast og likhet sammen lage den spenningen som skal til? Kan linjer og retninger alene skape sammenheng?

Disse variantene kan tilpasses og kombineres avhengig av hva bruker ønsker, det er uansett viktig at type detaljering og detaljeringsgraden avpasses til eksisterende bygg. Som før nevnt tåler sveitserstilhus relativt mye detaljer, dvs. at det kan skje mye i fasaden. Men det bør være samsvar mellom detaljeringsgrad og hva tilbygget inneholder. Det er kanskje mer naturlig å dekorere et inngangsparti friskt og morsomt, enn et vaskerom/bislag. I situasjonsplanen og i selve huset er det en form for "gradering" mellom offentlig-halvoffentlig og privat sone, og detaljeringsgraden bør henge sammen med dette hierarkiet.

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvilke tilbygg som kan kopiere eksisterende stil og hvilke tilbygg som bør være moderne, det har med størrelse å gjøre, det har med rom-funksjon å gjøre, og det kan også være viktig hvor synlig tilbygget er for allmennheten (framside-bakside-fondmotiv-silhuett-etc.). I utgangspunktet bør alle nye bygg få lov til å være nye!

 


RELATERTE EMNER HOS GAMLETREHUS.NO
 

Relevant litteratur - "Rehabilitering - konstruksjoner i tre"

Arkitektlaget AS   Stil tre AS   BS Sveitserdesign


  
  

« 1 2