Startsiden  |  Sidekart  |  FARGEKART  |  Kontakt oss  |  Annonsering  |  Kjøpsbetingelser  |  Om oss  |  Tips en venn
Gamletrehus.no

02 / 07 / 2007

Skraping og malingsfjerning

Skrevet av: Roger Falldalen


Ulike løsninger for å fjerne gammel maling:


  • Kjemikalivask/malingsfjerner kan gi gode resultater men er en kostbar løsning. Ønsker du på benytte denne metoden bør du konferere med en malermester fordi kjemikalieinnholdet i behandlingen kan påvirke malingens vedheft. Kjemikaliene kan også være helseskadelige og medføre misfarging ved bruk på tre. Malingsfjerner kan benyttes på beslag/mindre bygningsdeler.
  • Sandblåsning er ikke å anbefale på gamle hus fordi denne metoden kan medføre oppflisning og skader på panelet.
  • Elektrisk varmepistol  arbeider under høy temperatur (400 - 1000º ) er brannfarlig og kan medføre sviskader. Benyttes denne metoden må det utvises stor forsiktighet da varmen også kan medføre at fibrer og harpiks i trevirket trekker seg sammen og malingen får ikke feste. Kan egne seg for bruk på mindre flater/bygningsdeler.
  • Pussing av panel - f.eks med plansliper - er tidkrevende og kan benyttes på mindre flater. Eksentersliper og båndsliper kan være brutal mot treverket og skape hakk og sår. Dessuten er det vanskelig å få helt jevnt slik at overflaten på kledningen glir ujevn. Pussing med fint sandpapir på pussekloss gir best kontroll.
  • Høytrykkspyling av panel er direkte ødeleggende og er ingen løsning for å fjerne avflaking eller avskalling av maling fra panel. Høytrykkspyling kan dessuten påføre fuktskader i veggkonstruksjoner ved at vann trenger inn bak panelet.
    Imidlertid kan kjemikaliebeholderen på høytrykkspyleren benyttes til soppvaskemiddel. Dette blandes iht bruksanvisningen og dusjes på overflaten. Deretter kan overflaten vaskes med hageslange el. høytrykksspyler uten trykk.

    Her er to metoder som anbefales:

IR - lampe


IR - lampe er et apparat som har en arbeidsttemperatur mellom 100 - 200 grader og en overflatetemperatur på ca 90 grader. Dette medfører ingen brannrisiko, gir ikke skadelige avgasser, dreper sopp (de fleste typer dør ved 80 grader) og tørker trevirket. Dett gir en optimal overflate for maling. Ir - lampe blir også ofte benyttet til å mykne linoljekitt og fjerne maling på gamle vinduer.

Ir-lampe av tyen "Speedheater" kan, i tillegg til kittfjerning, fjerne maling og lakk  på overflater av tre, metall  og mur. Varmestrålningen gjør at malingen med letthet kan skrapes bort. IR-lampen fjerner effektivt fukt ned mot 6% - (det anbefales helst under 15% fuktinnhold i treverk før maling)

 SE BRUKSOMRÅDER SPEEDHEATER
   
Bildene over: Her benyttes IR-Lampe type "Speedheater". Denne kan mykne opptil 20 lag maling på 20 sekunder (ca 1m2 pr. 3 min). Metoden baseres på infrarøde stråler, kan monteres på stativ elle benyttes med firhånd.

Skraping


Håndskraping er en rimelig og enkel måten for å fjerne maling. Metoden benyttes også ofte av fagfolk. Metoden er enklere enn mange tror - det går betydelig lettere med riktig verktøy.Skal du skrape fasaden på et gammelt hus må du benytte en god tohånds skrape (gir best kraft i skrapingen) med blad som kan slipes og/eller med utskiftsbare blad (engangsskraper er ikke egnet)..


For best resultat bør du bruk en skrape med tilpasset skjær til underlaget f.eks profilskarpe, buet skjær og rette skjær (skraper til de fleste bruksområder kan evt. bestilles i nettbutikken - klikk her) Du kan også skrape profiler ved å file til en bue e.l i en av kantene på skrapen tilpasset profilen som skal slipes.


 
Bildene over: Skrapene bør ha ulike skjær til ulike profiler og faser (til venstre skraper av typen Speedheater) / På bildet til høyre er det filt til en bue som er tilpasset profilen til listen.

Det går betydelig lettere med skarpt blad enn sløvt blad, sørg derfor å ha en skrape med utskiftbare blader og/eller muligheter til å slipe bladet. Skraping skal foregå i panelets vedretning for å unngå oppflisning.
Husk at du ikke trenger å skrape mer enn løs maling. Ujevnheter i overflaten er riktig på gamle hus og gir et historisk flott uttrykk - dette kalles ofte for  "veteranvegg".Bildet over: Dette panelet fra 1838 er et godt eksempel på en "veteranvegg". Imidlertid er det her  behov for meget forsiktig skraping da hårdhent skraping kan dra med flis, kun løse malingsflak fjernes. Det må skrapes i treets lengderetning (Foto: Gamletrehus.no)Bildet over: Her er det mye avflassing som kan skyldes ulike spenninger i malingslagene, kledningen er i høy kvalitet og det har opprinnelig blitt benyttet linoljemaling. Her behøves kun å skrape med bruk av en god tohåndsskrape med slipbare skjær. Fasaden kan bli som ny etter en skikkelig dugnad med skraping og maling med linoljemaling - fra Romedal. (Foto: Gamletrehus.no)

En metode for å avdekke om gammel maling bør tas bort er rissprøve:

 - klikk på bildet over for å lese mer(svensk tekst)Bildet over: Utvendig på denne empiregården oppført i 1826 hadde malingen endel avflassing, noe avflaking (fuktskader er som regel årsaken) og nedslitt overflate. En nedslitt overfllate er en fordel når huset skal males med linoljemaling (malingen vil trekke godt inn i trevirket) (Foto: Gamletrehus.no)

Bildet over: Her er skraping av fasaden i full gang... Vi hadde en skikkelig dugnadsjobb med denne fasaden! Sinkrenner ble renset for maling med kittlampe av typen Speedheater også forsiktig skrapet og pusset for løs maling. (Foto: Gamletrehus.no)

Skraping_gamle_fasader_hus_12
Bilder over:  Fasaden ble malt med linoljemaling. Fasaden har etter linoljemaling en glans i overflaten (eks,; Wibo linoljemaling har en 40 glans ved påføring) men vil etter noen måneder mattes noe ned som kjennetegner linoljemalte bygninger. Det ble tatt fargeprøve og benyttet en historisk farge som samsvarte med den første fargen på panelet. (Foto: Gamletrehus.no)


SE VÅRE FARGEKART


Relaterte emner hos Gamletrehus.no


----------------------------------------------------------Tips en venn

Bli medlem du også ! Medlemskap hos Gamletrehus.no er gratis og uforpliktende !
Facebook Gamletrehus.no Villa Bergfall Bygningsvern Blogg Stokk & Stein AS Vindsperre.no Stil tre AS Fortidsminneforeningen BS Sveitserdesign Vindusbevaring.no - Kjell K. Sæternes Byggvernlosen Wibo linoljemaling Magasinet Norske Hjem Bygg og Bevar Norsk Arv serien Gamletrehus.no Tradisjon Tro Lev Landlig Arkitektlaget AS Cristiania Tapetverksted Disen Kolonial Sjur Harby Vakre hjem og interiør Kystsnekker'n Rever og Drage arkitektur Speedheater System Gustavsen AS Einar Stange AS Schadler logo Enova Kulturhåndverkerne Stålegård Dekkerhus Gamle Ovner Villa Fridheim Kagge_forlag_bøker DAMM Gyldendal Forlag Pax Forlag Trefokus Eirik Dyrop