Startsiden  |  Sidekart  |  FARGEKART  |  Kontakt oss  |  Annonsering  |  Kjøpsbetingelser  |  Om oss  |  Tips en venn
Gamletrehus.no

Viktig juridisk informasjon

Aksept av brukerbetingelser:
Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du automatisk nedenforstående brukerbetingelser. Det er følgelig ikke tillatt å bruke dette nettstedet hvis du ikke godtar brukerbetingelsene. Betingelsene omfattes av norsk lov, og tvister knyttet til disse eller det som ellers måtte berøre innholdet på Gamletrehus.no, kan kun bringes inn for norske domstoler.

De råd og veiledninger du finner her på nettstedet er av generell, orienterende karakter, og tar ikke høyde for de særlige forhold som måtte vedrøre den enkelte bruker. Du er derfor selv ansvarlig for enhver bruk av informasjoner og instrukser du måtte finne på dette nettstedet.

Dersom du ikke kan godta betingelsene for Gamletrehus.no, ber vi deg om å forlate nettstedet.


Vi gjør oppmerksom på at Gamletrehus.no sine nettsider inneholder pekere til sider som ikke drives av AllConsept avd. Gamletrehus.no, og som vi følgelig ikke kan påta oss noe ansvar for innholdet av.

Immaterielle rettigheter:
Alle rettigheter, herunder opphavsrettigheter til billedmateriale, tekst og informasjon på Gamletrehus.no, tilhører firma AllConsept, der ikke annet er oppgitt. Privat bruk av slikt materiale er ikke tillatt uten forutgående godkjennelse fra:

AllConsept - avdeling Gamletrehus.no
Meklenborgveien 28
1273 Oslo
Tlf: 924 99100

Du kan komme i kontakt med gamletrehus.no enten via e-post: klikk her

eller ved å sende brev til ovenforstående adresse.

 

Bli medlem du også ! Medlemskap hos Gamletrehus.no er gratis og uforpliktende !
Facebook Gamletrehus.no Villa Bergfall Bygningsvern Blogg Stokk & Stein AS Vindsperre.no Stil tre AS Fortidsminneforeningen BS Sveitserdesign Vindusbevaring.no - Kjell K. Sæternes Byggvernlosen Wibo linoljemaling Magasinet Norske Hjem Bygg og Bevar Norsk Arv serien Gamletrehus.no Tradisjon Tro Lev Landlig Arkitektlaget AS Cristiania Tapetverksted Disen Kolonial Sjur Harby Vakre hjem og interiør Kystsnekker'n Rever og Drage arkitektur Speedheater System Gustavsen AS Einar Stange AS Schadler logo Enova Kulturhåndverkerne Stålegård Dekkerhus Gamle Ovner Villa Fridheim Kagge_forlag_bøker DAMM Gyldendal Forlag Pax Forlag Trefokus Eirik Dyrop