Startsiden  |  Sidekart  |  Kontakt oss  |  Annonsering  |  Kjøpsbetingelser  |  Om Gamletrehus.no  |  Tips en venn
Gamletrehus.no


OM NETTSTEDET GAMLETREHUS.NO

Gamletrehus.no er et nettsted med ett mål for øyet - "å bidra til at flere gamle hus og bygningsdeler bevares for ettertiden"

Målgruppen for nettstedet er eiere av, eller personer som er interessert i, gamle hus og bygningsdeler. Hovedsakelig enkle tømmerhus, klassiske gamle hus, småbruk og sekundærbygninger (uthus,smie etc.)- som tilsammen utgjør en overkommelig oppgave å rehabilitere - både for håndverkere og privatpersoner- også i "gjør det selv"- øyemed.

"Bygningsvern for folk flest" benyttes som slagord og oppsummerer i stor grad innholdet på nettstedet.

Dette betyr ikke at eiere av større bygninger som eksempel storgårder, herregårder e.l ikke har nytte av sidene - men all den tid denne type bygninger ofte har bygningsmessige særegenheter utover det vanlige, vil dette ofte være spesialområder som blir ivaretatt i tiknytning til offentlige verneordninger.

Firma AllConspt ANS utviklet i år 2004 nettstedet www.gamletrehus.no.

AllConsept har igjennom flere år rehabilitert og restaurert gamle leiegårder og hus. Erfaringer fra dette arbeidet - håndverksmessig, gjenbruksmessig og ikke minst billedmateriellet - har gitt et viktig grunnlag for utviklingen av disse sidene.

AllConsept har på det meste, i perioden 2000 - 2003 hatt 15 uteleieleiligheter - de fleste beliggende i restaurerte og rehabiliterte gamle leiegårder.

1. september 2010 overtok dgl. leder i AllConsept, Roger Falldalen, en leiegård i Hamar Sentrum. Gården er oppført i sveitserstil 1897 og er alt i alt på over 1100 m2 (ikl. kjeller og loft). Bygget inneholder 4 leiligheter, 1 hybel,1 næringslokale og en rekke lagerrom. AllConsept/Gamletrehus.no vil etter planen etablere lokaler/kontorer i bygget i 2011.

Bildet over: Sveitservillaen er SEFRAK - registrert  Bildet viser bl.a mektig og unik dekor
i parti fra repos i hall mot kassettak i 2 etasje. (Foto: Roger Falldalen)


Se flere bilder fra villaen på Facebook


Her er noen eksempler på andre leiegårder tidligere eiet av AllConsept:


Bildet over: Bygård i Halden oppført i empirestil etter bybrannen i 1826 - deler av gården er antagelig eldre. Restaurert i perioden 2000 -2002 - Byggherre AllConsept / 7 leiligheter (Foto: Gamletrehus.no)
 
Bildet over: Nyrestaurerte empirevinduer med typisk empire-omramming. Opprinnelig fargesetting utifra fargeprøve, malt med Herregård Linoljemaling fra Gjøco AS. Legg merke til den spesielle porten - her holder katter seg unna.. (Foto: Gamletrehus.no)
 

Bildet over: Bygården ble dessverre totalskadet i brann senhøsten 2003 en stund etter at AllConsept hadde solgt gården. En uhyggelig nyhet for oss som i to år hadde jobbet med gården. (Foto: Halden Arbeiderblad).
 
Bildet over: Dette huset (m/tilhørende anneks) ble oppført i 1880 i sen-empire stil. Rehabilitert 2000 - byggherre AllConsept. Bygningen har bevart opprinnelige bygningsdeler / 2 leiligheter og 1 hybel (Foto: Gamletrehus.no)
 
Bildet over: Sveitsergård oppført 1899 i Halden, høy grad av opprinnelighet. Opprinnelig fargesetting, vinduer, snekkerdetaljer, enkeltkrummet teglsten. Delvis restaurert av AllConsept 2001 / 4 hybelleiligheter (Foto Gamletrehus.no).
Bildene over: Gjenbruksprosjekt Oslo Syd - klassisk hus fra ca. 1880. Huset var i utgangspunktet klart til rivning. Det ble bestemt å rehabilitere huset til opprinnelig stil til lavest mulig pris bl.a med bruk av gjenbruksplank fra rivningsklare hus i området. Alle brukbare bygningsdeler fra rivningshuset som f.eks gamle empirevinduer og dører er restaurert.
(Foto: Gamletrehus.no)
 

Et spennende gjenbruksprosjekt hvor AllConsept har interesser og samtidig bistår huseier. Noe arbeide gjenstår, men 1. etg er innflyttet. Huset fra ca 1880 var  rivningsklart men bli i stedet tilbakeført til en opprinnelig stilmessig tilnærming.
 

Til hjelp for å utvikle websidene har også AllConsept stor nytte av håndverkere  med erfaring innen ulike restaureringsarbeider. Foreninger, stiftelser, lag og antikvariske myndigheter er også viktige kontaktledd i
arbeidet med å kontinuerlig utvikle sidene.

AllConsept har ett nettverk av kontakter innen bygningsvern med en stor interesse for å ta vare på gamle trehus. Disse, sammen med innspill fra besøkende på sidene, er helt sentrale suksessfaktorer for at nettstedet skal nå målsettinger og samtidig kontinuerlig forbedre sidene.

Roger Falldalen er eier av AllConsept og også redaktør for nettstedet Gamletrehus.no.
 Bildet over: Myke, spennende løsninger.. Hems sett fra stue - leilighet oppusset og leies ut - Ekeberg i Oslo
(Foto: Roger Falldalen)

 


Kontaktopplysninger Gamletrehus.no/AllConsept

 


 

Bli medlem du også ! Medlemskap hos Gamletrehus.no er gratis og uforpliktende !
Facebook Gamletrehus.no Villa Bergfall Bygningsvern Blogg Stokk & Stein AS Vindsperre.no Stil tre AS Fortidsminneforeningen BS Sveitserdesign Vindusbevaring.no - Kjell K. Sæternes Byggvernlosen Magasinet Norske Hjem Bygg og Bevar Norsk Arv serien Gamletrehus.no Tradisjon Tro Lev Landlig Grindland Trevarefabrikk AS Viggja dør og vindusrestaurering Arkitektlaget AS Cristiania Tapetverksted Disen Kolonial Sjur Harby Vakre hjem og interiør Kystsnekker'n Rever og Drage arkitektur Speedheater System Gustavsen AS Einar Stange AS Norsk Handverksutvikling Schadler logo Enova Kulturhåndverkerne Stålegård Dekkerhus Gamle Ovner Villa Fridheim Villbring Landskap Kagge_forlag_bøker DAMM Gyldendal Forlag Pax Forlag Trefokus Eirik Dyrop