Startsiden  |  Sidekart  |  Kontakt oss  |  Annonsering  |  Kjøpsbetingelser  |  Om Gamletrehus.no  |  Tips en venn
Gamletrehus.no

01 / 06 / 2007

Gamle vinduer

Skrevet av: Roger Falldalen


Gamle vinduer er viktige å istandsette når en gammel bygning skal restaureres eller istandsettes i gammel stil. Hver stilepoke har sine kjennetegn og/eller variasjoner i listverk, hengsler,hjørnejern.

En blanding av stilarter med gamle og nyere vindustyper vil forringe estetikken og opprinneligheten i husets fasade. Dette forholdet  gjelder også hvis nye kopi-vinduer innsettes eller kanskje spesielt hvis vinduer med løse sprosser settes inn i et gammelt hus.

På 1800 tallet var det vanlig med en blanding av empire og rokokkovinduer ofte etasjevis eller ulikheter på fasadesidene. Den nyeste type vinduer ble innsatt når et tilbygg/påbygg ble oppført.

Samme forhold gjelder mellom øvrige beslektede stilepoker og det vil derfor i disse tilfeller være riktig å fortsatt beholde ulikheten i vindusstilene.

 
Bildet over: eksempel på rokokkovinduer (på gavlveggen) og empirevinduer (på langveggen).
Variasjonene i disse beslektede stiler er viktig å ta vare på - vinduene forteller en viktig del av
husets historie (Foto: Gamletrehus.no)

"BAROKK-VINDUER" - CA 1650 - 1750

 

 

Før blyglassvinduene kom var det naturlig nok svært mørkt i rommene. Til tross for at denne vindustype hadde små glass og dårlig sikt er det lett å forestille seg hvilken endring vinduet gjorde med innemiljøet.

Glassmesteren laget blysprossene, skjærte til glasset som ble felt ned i sprossene og deretter loddet igjen med en oppvarmet loddebolt.

Blyglassvinduer kunne forekomme på bygdene helt frem til 1800 -tallet..

Typiske kjennetegn:

 • små ruter, svært ujevnt grønnlig glass ofte med luftblærer.
 • ramme i tre, av og til forsterket med jern.
 • glassene festet i blysprosser.
 • lik størrelse på glassene.
 • 2 rams vinduer ble hengslet på midtposten.
 
 
     

Klikk på bildet for forstørrelse
 
Klikk på bildet for forstørrelse
Bildene over (fra Glomdalsmuseet i Elverum):  Blyglassvinduer hadde svært ujevnt og grønnlig glass.
(Foto: Gamletrehus.no)
     

Bildet over: Fra Fredrikshald Festning - Frem til ca 1750 var det vanlig å hengsle
vinduer i midposten (Foto: Gamletrehus.no)
.
     

"ROKOKKO-VINDUER"  - ca 1740 - 1810

ROKOKKOPERIODEN: ca 1760 - 1790 (På kontinentet: ca 1730 - 1760)
LOUIS SEIZE: Ca 1780 til 1810.

 • På bygdene ble rokkovinduer ofte benyttet frem mot annen halvdel 1800
 • Smårutete vinduer ble også populære i vanlige hus på begynnelsen av 1900  tallet

 

Typiske kjennetegn

 

 • smårutete vinduer.
 • 4-10 vinduer i hver ramme.
 • svær vanlig med 8 glass i hver ramme.
 • betydelig ujevnt glass av og til med luftblærer/bobler, men klarere glass enn i barokkperioden.
 •  lik størrelse på glassene.

Bildet over: tydelige luftblærer i glasset
(Foto: Gamletrehus.no)

I perioden ca 1700 - 1750 var 2 rams vinduer med 3 glass i bredden og 3 -5 glass i høyden vanlig. Utover i rokokkoperioden ble det vanlig med 2 glass i bredden og hengsling i karmen.

I rokokkoperioden kom også tresprossene. Glassmesteren laget vinduskitt av linolje og kritt og monterte glassene i tresprossene.

Rokokkovinduet gikk gradvis over til empirevinduet på begynnelsen av 1800 tallet. På bygdene kunne allikevel rokokkovinduer være vanlige frem mot 1900 -tallet. Det er ikke uvanlig å se en blanding av rokokko og empirevinduer på hus fra 1800 tallet. Vindusstilen ble igjen vanlige på begynnelsen av 1900 tallet, omtalt som nyrokokko-vinduer.

Dette var ofte kopier av 1700- talls vinduer og forskjellen kan lett sees på hjørnejernene som på 1700 tallet som oftest var hjørnejern og hengseler i et beslag mens på 1900 tallet var hengsler og hjørnejern separate.


Bildet over: Krysspostvindu med 4 rammer med hhv. 4 og 6 glass
i hver ramme - Bærums verk (Foto: Gamletrehus.no)

 
 
 

 
Bildet over: 2 rams med 6 glass i hver ramme - fra Glomdalsmuseet 1796 (Foto: Gamletrehus.no)
  Bildet over: 2 rams med 8 glass i hver rammer - den mest vanlige vindustypen i perioden-
fra Hytjanstorpet/Grue i Finnskog.
(Foto: Gamletrehus.no)

Bildet over: Denne type utforming rundt vinduer er sjeldent..
flott bekroning og typisk buet linjeføring som var mer vanlig
på dører fra den tiden - fra Vibe Gård - Steinkjer 1796.
(Foto: A.J.Kjensli).
     

 
Illustrasjoner over: rikt smidde hjørnebånd og hjørnebåndshengsler var vanlig
på store deler av 1700 tallet.
 
 
Illustrasjon over: typiske hasper og stormkroker annen halvdel 1700 tallet - formet som fugler.

 

Bildet over: "Fuglehaspe" - Romedal sent 1700
(Foto: Gamletrehus.no)
     

Bildet over: separat smidd hjørnejern og
hengsler forekom også i rokokkoperioden
- Elverum 1796. (Foto: Gamletrehus.no
)

"EMPIRE-VINDUER" - (ca 1800 - 1880)

EMPIRE- ( 1800 - 1835 ) / SENEMPIRE- ( 1835 - ca 1870 )

Typiske kjennetegn

 • Betydelig større vindusglass enn rokokkovinduer.
 • Uklart glass men som regel uten luftbobler.
 • Lik størrelse på glassene.
 • Vanligst med 3 ruter i hver ramme ( forekommer også med 2 el. 4 ruter pr ramme ).
 • Krysspostvinduer (øverste vinduer kunne åpnes adskilt) mest brukt i byene og på større hus.
 


Bildet over: Det typiske empirevinduet -
2 rams med 3 ruter i hver, også typisk omramming.
- Halden ca 1830 (Foto: Gamletrehus.no)
Bildet over: Topphengslet vindu.Tempelomramming som var vanlig i empire-perioden - Jømna ca 1850
(Foto: Gamletrehus.no)
   
Bildet over: 2 rams vindu med 2 ruter i hver -
kanthengsler - Halden ca 1830
(Foto: Gamletrehus.no)
Bildet over: Halvbudet overvindu tilknyttet empirevinduet - Gamlebyen i Fredrikstad
(Foto: Gamletrehus.no)
   
Bildet over: Krysspostvindu - ofte benyttet i byer
og større hus - Gamlebyen i Fredrikstad
(Foto: Gamletrehus.no)
Bildet over: Typisk empirevindu og omramming samt små overlysvinduer - Løten ca 1840
(Foto: Gamletrehus.no)
   

Bildet over: Vinduslukker 1 halvdel 1800.
Fra Grue i Finnskog (Foto: Gamletrehus.no)
Bildet over: Stormkrok 1 halvdel 1800 - Fra Grue i Finnskog (Foto: Gamletrehus.no)
   

Bildene over: Vindushaspe og vinduslukker - Romedal tidlig 1800 (Foto: Gamletrehus.no)
   

Bildet over: Smidde hjørnejern og stabelhengsel med hjørnejern - avrundede ender - vanlig tidlig
1800 (Foto: Gamletrehus.no)

Bildet over: Stabelhengsel med hjørnejern - Grue i Finnskog - markant/spiss ender - vanlig medio 1800 tallet. (Foto: Gamletrehus.no)

   

Bildet over: Sent i empireperioden kom adskilt
hengsel og hjørnejern. Det var en løsning som ble
benyttet i ulike utforminger lang tid utover 1900 tallet
- Gamlebyen i Fredrikstad. (Foto: Gamletrehus.no)
 

Les mer om gamle vinduer på neste side..

1 2 »


Tips en venn

Bli medlem du også ! Medlemskap hos Gamletrehus.no er gratis og uforpliktende !
Facebook Gamletrehus.no Villa Bergfall Bygningsvern Blogg Stokk & Stein AS Vindsperre.no Stil tre AS Fortidsminneforeningen BS Sveitserdesign Vindusbevaring.no - Kjell K. Sæternes Byggvernlosen Magasinet Norske Hjem Bygg og Bevar Norsk Arv serien Gamletrehus.no Tradisjon Tro Lev Landlig Grindland Trevarefabrikk AS Viggja dør og vindusrestaurering Arkitektlaget AS Cristiania Tapetverksted Disen Kolonial Sjur Harby Vakre hjem og interiør Kystsnekker'n Rever og Drage arkitektur Speedheater System Gustavsen AS Einar Stange AS Norsk Handverksutvikling Schadler logo Enova Kulturhåndverkerne Stålegård Dekkerhus Gamle Ovner Villa Fridheim Villbring Landskap Kagge_forlag_bøker DAMM Gyldendal Forlag Pax Forlag Trefokus Eirik Dyrop