Startsiden  |  Sidekart  |  FARGEKART  |  Kontakt oss  |  Annonsering  |  Kjøpsbetingelser  |  Om oss  |  Tips en venn
Gamletrehus.no

31 / 05 / 2007

Gamle dører

Skrevet av: Roger Falldalen


Gamle dører er viktig å bevare for ettertiden. Hver stileperiode har sine særegenheter og denne artikkelen belyses stiltendenser i ulike stilperioder. Denne artikkelen tar for seg tendenser i perioden 1650 - ca 1920.

Stilperioder nevnt i artikkelen:

 • Renessanse: før 1700

 • Barokk: 1650 - 1760

 • Rokokko: 1760 – 1790

 • Louis seize: 1780 - 1810

 • Klassisisme: 1780 – 1860

 • Empire: 1800 – 1835

 • Senempire: 1835 – 1870

 • Sveitserstil: 1840 – 1920

 • Historisme: 1860 – 1910

 • Jugend: 1890 – 1920

 • Det nye Norge: 1905 - 1930


1600 tallet/Renessanse, Barokk ( ca 1650 - 1760 ) - Rokokko 1760 - 1790


Typiske kjennetegn:

 • ofte forskjellige utseende på dørens 2 sider og fyllinger

 • kraftige materialer.

 • dører i vanlige hus var ofte enkel labankdører med stabelhengsler, senere i perioden ramtre og fyllinger

 • flottere barokkdører var ofte mektige i utseende, ofte avrundede fyllinger og rik på profiler og utskjæringer

 • rikt smidde og vakre beslag, spesielt på stabbursdører,  laget i smiene på gårdene

 • ubehandlet eller senere i perioden var mørk grå, brun og grønne farger var vanlige på dørene. Lister/omramming var ofte hvit eller lys grålig eller beige.

 • dører med "fiskebensmønster" var også vanlige


    Bildene over: For og bakside på stabbursdør fra 1700 tallet. Labankdøren har trelås, nøkkelskilt , nøkkel  og reile (låsebolt) i jern. Trehåndtakene  er antagelig påmontert senere. Foto: Bengt Nordal


Trelåser er den eldste låsetypen og tidligste funn med jernnøkkel, "egyptisk lås", strekker seg tilbake til ca 5000 f.kr. Tidligste eksemplar i Norge finnes i Raulandsstuen (ca 1240) på Norsk Folkmuseum. Låstypen er svært enkel - en nøkkel i jern som er en stang med ledd på midten, ble stukket gjennom et nøkkelhull og ved å vri på denne ble en låsepinne i tre med ulike hakk skjøvet tilside.

Vippeklinke gamle tredører  Vippeklinke 2 gamle dører
Bildet over: Vippeklinke dør (utside/innside) - Elverum (Glomdalsmuseet) antatt 1600 tallet. Vippeklinke var vanlig på 1600 tallet og utover på 1700 tallet (Foto: Gamletrehus.no)


Stabelhengsel_krokodille_salamander  Stabelhengsel 1700 tallet

 

Bildene over: Liggende stabelhengsler ble brukt til labankdører. Hengslene kunne dekke hele dørens bredde for å holde de vertikale bordene i døren sammen. Disse kunne festes i tverrgående bord eller direkte til dørpanelet (Foto: Gamletrehus.no)


Hengslene kunne ha en kreativ utforming fra dyreverdenen - krokodiller, salamandre, bukkehorn etc. I smier ble det laget låser og beslag og det finnes mange eksempler i på omfattende og vakre smijernsarbeider, spesielt beslag og låser på stabbursdører.


 
Bildene over: Ytterdør antatt 1600 tallet -Glomdalsmuseet i Elverum  /  Stabbursdør med kraftig materialbruk, typisk for barokken. tidlig 1700 tallet - hjerteformet tidstypisk nøkkelskilt -proveniens Øvre Rendalen (nå Løten) (Foto: Gamletrehus.no)Bildet over: Inngangsdører til buer (oppbevaring av mat, tekstiler etc.) Dører med "fiskebensmønster" forekom i sekundærbygninger på 1600 og 1700 tallet - Fra Eidsvoll Bygdtun (Foto: Gamletrehus.no)


 
Bildet over: Inngangsparti - Skrivergården i Drøbak oppført 1757, døren kan nok være noe yngre -  Rocaille form som dekor mellom dørramme og ovelysvindu på bildet forkom i rokokkoen og kunne forestille muslingskall, sneglehus, fuglevinger, blomster o.l (Foto: Gamletrehus.no)


Rokokkodør Løten 1700 tallet

Bildet over: Rokokkodør fra Løten andre halvdel 1700 tallet, fyllingen har antagelig rester etter opprinnelig fargesetting, øvrig fargebruk i omramming er nok av nyere dato (Foto: Gamletrehus.no)

Senere i perioden kom dører med ramtre for alvor og dekorative bordløsninger og speilfyllinger ble ofte laget.


Rokokkodør_1700_tallet  Rokokkodør 1700 tallet 2
Bildene over: Dør (utside/innside) fra Dokka - Ulikheter i fylling og dørens inn og utside sent 1700 tallet. Flotte smidde stabelhengsler og vippeklinke som nok kan være eldre enn dørbladet. Dørbladet har også en tilnærming til Louize Seize perioden (se nedenfor)med vertikale og horisontale rifler i dørspeilet  (Foto: Ove Røbergshagen)


Rokokkodør Drammen1778  Rokokkodør 2 Drammen
Bildene over: Mektig inngangsdør rokokko - fra gården Smithestrøm i Drammen datert 1778 i overlysvinduet . / Fra Cappelengården i Drammen bygget i 1697
og modernisert i 1767, da denne døren kom på plass.


Drøbak kirke 1776
Bildet over: Inngangsparti Drøbak kirke oppført 1776 (Foto: Gamletrehus.no)

Gammel preget stabelhengsel Stabelhengsel gammel dør enkel
Bildene over: I rokkokoperioden kunne dørhengsler være rikt smidde, ofte utformet som bukkehorn, med eller uten dekor og også helt enkle stabelbladhengsler i alminnelige hus (Foto venstre: Gamletrehus.no - Foto høyre: Terje Kværhellen).


Innstukket hengsel Gammel låsekasse

Bildene over: Innstukket hengsel ble vanlig utover i rokokkoperioden - Jølsrud Løten sent 1700 / Låsekasser var gjerne rikt på dekorer, ofte med blomstermotiver - Elverum annen halvdel 1700 tallet (Foto: Gamletrehus.no)


Utenpåliggende åpen lås 1700  Dørvrider sent 1700

Bildene over: viser utenpåliggende, åpen lås og dørvrideren på andre siden av døren - Jølsrud i Løten sent 1700 (Foto: Gamletrehus.no)Klassisisme 1780 - 1860 (Louis seize ca 1780 til 1810 / Empire ca 1800 - 1865)

 

Klassisismen deles i to stilperioder - Louis seize og empire. Louis seize markerte overgangen fra barokk og rokokko til empire. Louis seize perioden har en rekke særtrekk:

 • søyler, buer, kvister el  blomsterranker (girlandre), sløyfer, medaljonger og vasemotiver (antikke urner) var typiske trekk.
 • klarere og rettere linjer enn i rokokkoperioden og/eller buede linjer i speil og overlysvinduer.
 • Listverk hadde ofte vertikale rifler (kanelyrer) og overdekking over vinduer og dører kunne ha "tannsnitt" - border. mÅmot gård museum klassisisme

Bildet over: Inngangsparti -Ringgården i Drøbak - påvirkning av Louis seize (Foto: Gamletrehus.no)


 


Bildet over: Klassisistisk dør - skolebygningen i Drøbak - elementer fra Louis seize med typisk linjeføring i dørspeil, listverk på begge sider av overlysvinduene har verikale rifler og tannsnittbord øverst i døroverstykke . Listverk på begge sider av døren imiterer steinblokker og er typisk for empiren (Foto: Gamletrehus.no)


Bildet over:
Orginalt langskilt med karakteristisk urne og ranker (Foto: Gamletrehus.no)

 

 

Empireperioden:   Empire 1800 - 1835 / Senempire 1835 - 1870

 

Typiske kjennetegn 

 • få speilfyllinger tidlig i perioden, opptil 6 stk senere i perioden.

 • glatte enkle flater uten dekor og utsmykking

 • firkantete speil med rette linjer.

 • få eller ingen profiler på listverk rundt dørene.

 • dørene gjerne lave og brede  i begynnelsen av perioden.

 • fargene var ofte lyse og jordnære.

 

Empiredør 1 speil  empiredør 2 speil gammel
Bildene over:
1 og 2 speilsdører fra empireperioden (Foto: Gamletrehus.no)


vrider sent 1800 og tidlig 1800 tallet  slå tidlig 1800 tallet
Bildet over: Vriderklinke fra Løten, innedør innside/utside - i halvdel 1800 tallet - gjenbruk var vanlig på den tiden, selve håndtaket er nok fra sent 1800 tallet (Foto: Gamletrehus.no)


innstukket dørhengsel
Bildet til høyre: Innstukket dørhengsel var vanlig i empireperioden (Foto: Gamletrehus.no)


Instikkshengsler gamle eksempler
Bildet over: Eksempler på ulike innstukkede dørhenglser fra 1. halvdel av 1800 tallet (Foto: Gamletrehus.no)


3 speils empiredør  3 speils empiredør Hytjanstorpet
Bildene over: de mest typiske empire innedører - 3 speil - foto fra Hytjanstorpet i Grue og Løten. Dørene som avbildet er fra 1 halvdel av 1800 tallet. På den tiden var dørene i alminnelige hus som oftest lave (gjerne 180 cm i høyden) og brede (Foto: Gamletrehus.no)

 


Vriderklinke tidlig 1800 tallet  Slåe tidlig 1800 tallet

Bilde over: vriderklinke i jern på innerdører var vanlig første halvdel av 1800 tallet - fra Hytjanstorpet i Grue (Foto: Arne-Jonny Kjernsli)Vrider håndtak medio 1800 tallet Håndtak medio 1800 tallet
Bildene over: jernhåndtak/vridere med lengre grep kom etter hvert i perioden (Foto Gamletrehus.no)Bildet over:
Tofløyet ytterdør - Hytjanstorpet i Grue - medio 1800 tallet. Forfallet er godt i gang men det er ikke for sent å sette i stand døren. Øverst i dørkassen er det antydning til en lys grønn farge. Dørbladene har antagelig vært malt i en lys grå  sandsteinsfarge som var typisk typisk for empireperioden ( Foto: Gamletrehus.no)

Langskilt gamle dørvridere messing


Vrider messing med langskilt  Messingvrider sent 1800 talls
Bildene over: T-formet vridere med symmetriske grep i messing forekom ofte fra midten av 1800 tallet til sekelsikiftet 1900 (Foto: Gamletrehus.no)2 fløyet dør Halden senempire  tofløyet emiredør 6 speils
Bildene over: Tofløyet inngangsdører med 4 og 6 speil pr dørblad - typiske overlysvinduer og typisk "stram" omramming som antar en tempelform var vanlig i empireprioden. - fra Halden (Foto: Gamletrehus.no)Bildene over:
Pyramideform i speilene var typisk i empireperioden (Foto: Gamletrehus.no)Buet dørportal gammel dør  stram gammel dørportal dørport

Bildene over: Tette dørportaler i empirestil med integrert dør - Halden. (Foto: Gamletrehus.no)Bildet over:
ådringsmalt empiredør med strekdekor var utbredt fra annen halvdel av 1800 tallet og var vanlig i sveitserperioden. Disse kunne være svært gode etterligninger av eksklusive og dyre treorter som f.eks mahogny og eik. (Foto: Gamletrehus.no)Gammel dørvrider messing

Bildet over: Dørvriderene antok etterhvert en mer usymmetrisk form i senempireperioden, denne modellen er å finne på en del dører fra perioden (Foto: Gamletrehus.no)


Messingvrider sent 1800 talls  Tre dørvrider sent 1800 talls

Bildene over: Utover i senempireperioden fikk dørvridere utforming som vi kjenner igjen i dag - tre i grep var mye brukt. Foto: Gamletrehus.no)


vrider og nøkkelskilt gamle dører

Bildet til høyre: Separate nøkkel og vriderskilt ble vanlig i senempire-perioden/ tidlig sveitserperiode. Runde typer var nok mest vanlig mens typen på bildet forekom også (Foto: Gamletrehus.no)


Dørhengsel sent 1800 talls

Bildet til høyre: vanlig kanthengsel i senempireperioden - Hytjanstorpet i Grue - prinsippet kjenner vi igjen i dag.  (Foto: A.J.Kjernsli)


Les mer om gamle dører på neste side...

1 2 »


Tips en venn

Bli medlem du også ! Medlemskap hos Gamletrehus.no er gratis og uforpliktende !
Facebook Gamletrehus.no Villa Bergfall Bygningsvern Blogg Stokk & Stein AS Vindsperre.no Stil tre AS Fortidsminneforeningen BS Sveitserdesign Vindusbevaring.no - Kjell K. Sæternes Byggvernlosen Wibo linoljemaling Magasinet Norske Hjem Bygg og Bevar Norsk Arv serien Gamletrehus.no Tradisjon Tro Lev Landlig Arkitektlaget AS Cristiania Tapetverksted Disen Kolonial Sjur Harby Vakre hjem og interiør Kystsnekker'n Rever og Drage arkitektur Speedheater System Gustavsen AS Einar Stange AS Schadler logo Enova Kulturhåndverkerne Stålegård Dekkerhus Gamle Ovner Villa Fridheim Kagge_forlag_bøker DAMM Gyldendal Forlag Pax Forlag Trefokus Eirik Dyrop